Okulistyka po Dyplomie - pismo lekarzy okulistów. Porusza zagadnienia mające duże znaczenie dla praktyki klinicznej. Nad doborem prac czuwa zespół wybitnych ekspertów z poszczególnych dziedzin chorób oczu i zaburzeń wzroku.więcej


Czasopismo najczęściej wybierane przez pediatrów, lekarzy medycyny rodzinnej i lekarzy przygotowujących się do specjalizacji z tych dziedzin. Omawiane są nie tylko zagadnienia często spotykane w praktyce pediatrycznej, ale także rzadkie choroby wieku dziecięcego, onkologia dziecięca, zagadnienia neonatologiczne, przypadki trudne diagnostycznie, zaburzenia okresu dorastania i problemy psychologiczne.więcej


Na łamach Chirurgii po Dyplomie wybitni polscy specjaliści dzielą się tajnikami technik operacyjnych oraz przedstawiają najnowsze osiągnięcia w tym zakresie. Publikowane artykuły poruszają m.in. następujące zagadnienia, będące częścią codziennej praktyki chirurga: chirurgia onkologiczna, chirurgia endokrynologiczna, chirurgia jelit, chirurgia naczyń, opieka okołooperacyjna, traumatologia. Czasopismo prezentuje prace poglądowe i przeglądowe, a szczególnym zainteresowaniem cieszą się takie działy jak "chirurg z perspektywy prawa", "zagadnienia opieki okołooperacyjnej", "chirurgia onkologiczna", "jak ja to robię". więcej


„Dermatologia po Dyplomie” jest pismem, gdzie publikowane są prace przeglądowe, opisy przypadków, standardy postępowania, informacje z konferencji naukowych związane z dermatologią, ale także z innymi dziedzinami, zwłaszcza interny, których specjaliści wspomagają w pracy dermatologów. Artykuły prezentują najnowszą wiedzę dotyczącą diagnostyki, leczenia i prewencji chorób skóry - od stosunkowo rzadkich, przez wyzwania diagnostyczne aż do częstych. W ciągu roku omawiane są dla przykładu i czerniak i inne nowotwory skóry, i takie choroby jak półpasiec, opryszczka, pokrzywka, atopowe zapalenie skóry, trądzik i różne jego postacie i in. Publikacje przygotowywane są pod kierownictwem Rady Naukowej, w skład której wchodzą uznani specjaliści z dermatologii. więcej


Artykuły publikowane na łamach Psychiatrii po Dyplomie mają charakter przeglądowy. Duży nacisk położony jest na interdyscyplinarne ujęcie chorób psychicznych oraz dążenie do pomocy cierpiącemu człowiekowi, w tym w takich chorobach jak depresja, lęk, zespół stresu pourazowego, schizofrenia zaburzenia osobowości i wiele innych. Publikacja porusza m.in. problematykę psychiatrii sportowej, psychoterapii uzależnień czy problemów psychicznych związanych z ciążą. Praktyczne podejście do prezentowanych zagadnień stanowi o unikalności Psychiatrii po Dyplomie na rynku wydawniczym.więcej


Onkologia po Dyplomie zawiera prace przeglądowe i poglądowe uznanych autorytetów w dziedzinie onkologii i nauk pokrewnych. Pismo porusza m.in problematykę taką jak rak trzustki, rak płuc, rak żołądka lub rak jajnika. Prezentuje najnowszą wiedzę dotyczącą diagnostyki, leczenia i prewencji chorób nowotworowych. więcej


Neurologia po Dyplomie ma służyć neurologom, ale także lekarzom innych specjalności, którzy w swojej praktyce codziennie spotykają pacjentów z problemami wynikającymi z uszkodzenia układu nerwowego, m.in. takimi jak migrena, udar, stwardnienie rozsiane, zapalenie mózgu i opon mózogowo-rdzeniowych i in. W działach tematycznych wytrawni znawcy przedmiotu przedstawiają najnowszą wiedzę w poszczególnych dziedzinach neurologii i możliwości jej praktycznego wykorzystania. więcej


Medical Tribune: Stomatologia jest skierowana do lekarzy dentystów i publikuje artykuły z szerokiego spektrum stomatologii endodoncji, pedodoncji, protetyki i innych. Prace poglądowe i opisy przypadków z różnych działów stomatologii. Zawiera Program Edukacyjny dla lekarzy dentystów.więcej


Medycyna po Dyplomie to miesięcznik przeznaczony dla lekarzy różnych specjalności, przede wszystkim zaś dla internistów i lekarzy POZ. Przekazuje aktualną, nowoczesną i praktyczną wiedzę medyczną. Medycyna po Dyplomie to mądra edukacja podana w atrakcyjny, czytelny i przejrzysty sposób. Czytelnik ma możliwość szerokiego spojrzenia na medycynę, wybierania i analizowania najważniejszych informacji o obecnych trendach w diagnostyce i leczeniu, a także śledzenia istotnych zmian i zaleceń dotyczących postępowania klinicznego. Na łamach pisma regularnie pojawiają się tematy najistotniejsze dla internistów i lekarzy rodzinnych, jak nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, zapalenia płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma, alergie, choroba wrzodowa, choroba refluksowa przełyku, choroby kości i stawów, choroby endokrynologiczne, choroby nerek i układu moczowego, choroby skóry, choroby internistyczne w ciąży, nowotwory, ale także prawo medyczne i in. Jako pierwsze pismo w Polsce wprowadziło stałą rubrykę "Profesjonalizm lekarski". więcej


Artykuły publikowane w Medical Tribune: Prawo Finanse Zarządzanie/Od lekarzy dla lekarzy dotyczą: mocno rozbudowanej tematyki prawnej, zarządzania w medycynie, różnych form zatrudnienia, podatków, problemów młodych lekarzy, a także etyki. W artykułach i wywiadach z autorytetami medycyny doświadczeni specjaliści informują o najnowszych dokonaniach w ich dziedzinach, przedstawiają również standardy, wyzwania i problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Pismo zawiera też program edukacyjny w dziedzinie medycyny sportowej.więcej


Czasopismo o szczególnych walorach edukacyjnych. Kardiologia po Dyplomie zawiera kilkanaście autorskich działów szkoleniowych prowadzonych przez wybitnych znawców tematyki chorób serca. Duża różnorodność i aktualność poruszanych zagadnień sprawiają, że jest to pismo interesujące zarówno dla kardiologów, jak i dla internistów. Przedstawia najnowszy stan wiedzy kardiologicznej ze zwróceniem szczególnej uwagi na praktyczne możliwości jej zastosowania w aspekcie chorób serca (wady zastawkowe, choroba wieńcowa, kardiomiopatie, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, nadciśnienie płucne, zatorowość płucna, choroby naczyń, zawał serca (ostry zespół wieńcowy) i niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu i przewodzenia) oraz w aspekcie zarówno klasycznych jak i najnowszych technik diagnostycznych i terapeutycznych (EKG, echokardiografia tomografia komputerowa serca, rezonans magnetyczny serca, spiroegrometria, elektroterapia).więcej


Czasopismo czytane najczęściej przez praktykujących ginekologów-położników i lekarzy przygotowujących się do specjalizacji. Artykuły poświęcone przebiegowi ciąży, patologiom ciąży porodom wymagającym szczególnej uwagi, ale także miesiączkowaniu u dziewcząt i jego zaburzeniami, ginekologii zabiegowej, ginekologii onkologicznej, endokrynologii ginekologicznej, zastosowaniu USG w położnictwie i ginekologii i innym często spotykanym przypadkom w praktyce klinicznej, jak i aktualnym zasadom postępowania w trudnych, rzadszych przypadkach. więcej


Diabetologia po Dyplomie zawiera prace przeglądowe i poglądowe uznanych autorytetów w dziedzinie diabetologii i nauk pokrewnych. Pismo prezentuje najnowszą wiedzę dotyczącą diagnostyki, leczenia i prewencji różnych rodzajów cukrzycy: cukrzyca typu 1 i cukrzyca typu 2, cukrzyca ciążowa, cukrzyca typu LADA i MODY oraz powikłań cukrzycy, zwłaszcza takich jak: stopa cukrzycowa, retinopatia cukrzycowa, zaburzenia widzenia w cukrzycy, choroby naczyniowe, udary i zawały serca, neuropatia cukrzycowa i inne powikłania metaboliczne.więcej


Stany Nagłe po Dyplomie to najnowsze czasopismo wydawnictwa Medical Tribune adresowane do lekarzy POZ, SOR i oddziałów szpitalnych – do lekarzy wszystkich specjalności, ponieważ ze stanem nagłym może spotkać się każdy w swojej praktyce zawodowej. Podstawową ideą jest praktyczność. Teksty uczą podejmowania trafnych i szybkich decyzji, pokazują, jakie warunki muszą być spełnione, żeby uznać, że dany stan jest zagrożeniem życia, omawiają, czy zawsze są wskazania do hospitalizacji. Artykuły to przejrzyście opisana diagnostyka, jednoznacznie i w jasny, klarowny sposób przedstawione leczenie oraz postępowanie w danej sytuacji, krok po kroku, z uwzględnieniem schematów graficznych, wykresów, tabel..więcej