Nagranie webinarium "Seksualność bez granic - pacjenci w obliczu ryzyka HIV

01:04:01

Agenda:

- Tendencje i trendy w temacie zdrowia seksualnego.

- Czym jest seksualność?

- Jak rozmawiać z pacjentką/tem o zdrowiu seksulanym

- Dysfunkcje seksualne a HIV

- Przyczyny dysfunkcji i krótko o terapii

- Terapie antywirusowe a zaburzenia seksualne

- I właściwie co dalej? …

- Epidemiologia zakażenia HIV z uwzględnieniem płci, wieku itd.

- Drogi zakażenia HIV

- Profilaktyka lekowa zakażenia HIV (PrEP i PEP)