Niepożądane odczyny poszczepienne – wiedza podstawą zaufania społecznego do szczepień ochronnych

Szczepienia należą do najbardziej udanych i opłacalnych interwencji zdrowia publicznego. Doprowadziły do globalnej eradykacji ospy prawdziwej, jak również do eliminacji choroby Heinego-Medina w większości regionów świata. Zapobiegają rocznie od 2 do 3 mln zgonów na błonicę, tężec, krztusiec i odrę. W związku z coraz rzadszym występowaniem chorób, przed którymi chronią, bezpieczeństwo powszechnych szczepień stało się tak samo ważne jak ich skuteczność

Niepożądane odczyny poszczepienne – wiedza podstawą zaufania społecznego do szczepień ochronnych

dr hab. n. med. Ernest Kuchar

Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Ernest Kuchar
Oddział Obserwacyjno-Izolacyjny i Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa; e-mail: ernest.kuchar@gmail.com

W artykule omówiono najistotniejsze elementy związane z zagadnieniem niepożądanych odczynów poszczepiennych, takie jak definicja prawna, rodzaje niepożądanych odczynów poszczepiennych, sposoby ich zgłaszania oraz ich odbiór społeczny. Zwrócono uwagę, że szczepienia ochronne są wykonywane przede wszystkim u zdrowych dzieci, co powoduje silne obawy o możliwe działania niepożądane.


Wprowadzenie i definicja niepożądanego odczynu poszczepiennego

Szczepienia należą do najbardziej udanych i opłacalnych interwencji zdrowia publicznego.1,2 Doprowadziły do globalnej eradykacji ospy prawdziwej, jak również do eliminacji choroby Heinego-Medina w większości regionów świata. Zapobiegają rocznie od...

Niepożądane odczyny poszczepienne są w Polsce monitorowane i podlegają obowiązkowemu zgłaszaniu. System monitorowania NOP został wprowadzony w 1996 roku w oparciu o zalecenia World Health Organization (WHO) dotyczące monitorowania bezpieczeństwa s...

Rodzaj i częstość występowania NOP zależy od rodzaju zastosowanej szczepionki, po szczegóły odsyłam do stron WHO: https://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/vaccinfosheets/en/.12