Gra słów ‒ sztuka prezentacji i autoprezentacji

Redaktor naukowy:
Jacek Mroczek, specjalista komunikacji, trener, konsultant wizerunku i kampanii PR
Rok wydania:
2021
Oprawa:
Miękka
Objętość:
144
Wymiary:
127x193 mm.
 • Opis

  „Gra słów ‒ sztuka prezentacji i autoprezentacji” to przede wszystkim książka o komunikacji, porozumiewaniu się i rozumieniu innych. Nauka, jak się najlepiej zaprezentować i jak zaplanować wystąpienie. Ten poradnik będzie przydatny nie tylko dla zawodowych mówców, ale dla każdego, kto musi stanąć przed audytorium lub napisać komunikat, a więc dla nauczyciela, nauczyciela akademickiego przygotowującego wykład dla studentów, prezentację na konferencję naukową lub kongres, studentów przygotowujących się do ustnych i pisemnych wystąpień oraz dla każdego, kto chciałby się dobrze zaprezentować albo zrozumieć, w jaki sposób inni tak świetnie rozumieją nastroje odbiorców. Autor posługuje się przykładami z życia codziennego i znanymi z mediów oraz proponuje skuteczne ćwiczenia ułatwiające radzenie sobie z emocjami obiorców i stresem mówców.

  - książka przydatna dla lekarzy-wykładowców niezależnie od specjalizacji, studentów medycyny różnych kierunków, lekarzy, którzy chcą nauczyć się skutecznej komunikacji z pacjentami, wszystkich, którzy chcą zrozumieć, w jaki sposób innym łatwo przychodzi przekonywać odbiorców do swoich racji

  - porusza następujące tematy: 

  cechy dobrego mówcy, 

  dobór słów i akcentowanie pożądanych treści, 

  planowanie wypowiedzi, 

  rozpoznawanie postaw słuchaczy, 

  porady, jak radzić sobie ze stresem, 

  jak dobierać środki wyrazu, 

  jakie strategie postępowania wybierać w sytuacjach kryzysowych 

  i wiele, wiele innych

  - autor omawia najczęstsze błędy, które zmniejszają skuteczność wystąpień i tekstów pisanych 

  - proponuje ćwiczenia zwiększające pewność siebie podczas wystąpień przed większym gronem odbiorców

 • Spis treści

  Słowo wstępne 

  Mówca to… czyli jakie cechy ogólne powinna wypracować osoba przemawiająca publicznie – powszechnie pożądany wizerunek osoby publicznej

  Język wystąpienia publicznego, poprawna wymowa i akcentowanie logiczne, sposoby przygotowywania przemówień, mów urzędowych, komunikatów medialnych, spełnianie powszechnych oczekiwań odbiorców wobec mówcy 

  Mowa ciała, elementy przekazu niewerbalnego – co zrobić z rękami, jak panować nad twarzą, stać czy siedzieć w czasie wygłaszania przemówień 

  Utrzymywanie kontaktu wzrokowego, panowanie nad salą, podstawowe triki mówcy 

  Mowa ciała słuchaczy – rozpoznawanie postaw audytorium na podstawie komunikatów niewerbalnych; osoby kluczowe, negatywne, motywujące 

  Podstawy psychologiczne autoprezentacji – czym jest i do czego służy mówcy, efekt pierwszeństwa w wystąpieniu publicznym

  Definiowanie autoprezentacji – unikanie manipulacji odbiorcami, modele zachowań autoprezentacyjnych 

  Opanowanie tremy, stres jako motywator działania, przygotowywanie się do roli mówcy, poznawanie mocnych stron osobowości Rozkładanie akcentów w wystąpieniu publicznym, przygotowanie do konkretnych rodzajów wystąpień – mów urzędowych, komunikatów, prezentacji i wystąpień medialnych

  Praktyka pisania przemówień, metoda trzech kluczowych przesłań, „master message”, złote zdanie w wystąpieniu publicznym, unikat, konkret, kontrast

  Czytanie a swobodne mówienie, wyrabianie sprawności i płynności mówcy, język przekazu werbalnego, wykorzystywanie pojęć języka branżowego 

  Strategie reagowania w trudnych sytuacjach, kampanie negatywne uderzające w wizerunek osób i instytucji 

  Udzielanie odpowiedzi na pytania, którymi media posługują się w sytuacjach kryzysowych – ale nie tylko! Zadają je często słuchacze podczas prezentacji lub wykładów

  Co szkoła PR-u mówi o udzielaniu odpowiedzi na trudne pytania

  Posłowie

„Gra słów ‒ sztuka prezentacji i autoprezentacji” to przede wszystkim książka o komunikacji, porozumiewaniu się i rozumieniu innych. Nauka, jak się najlepiej zaprezentować i jak zaplanować wystąpienie. Ten poradnik będzie przydatny nie tylko dla zawodowych mówców, ale dla każdego, kto musi stanąć przed audytorium lub napisać komunikat, a więc dla nauczyciela, nauczyciela akademickiego przygotowującego wykład dla studentów, prezentację na konferencję naukową lub kongres, studentów przygotowujących się do ustnych i pisemnych wystąpień oraz dla każdego, kto chciałby się dobrze zaprezentować albo zrozumieć, w jaki sposób inni tak świetnie rozumieją nastroje odbiorców. Autor posługuje się przykładami z życia codziennego i znanymi z mediów oraz proponuje skuteczne ćwiczenia ułatwiające radzenie sobie z emocjami obiorców i stresem mówców.

- książka przydatna dla lekarzy-wykładowców niezależnie od specjalizacji, studentów medycyny różnych kierunków, lekarzy, którzy chcą nauczyć się skutecznej komunikacji z pacjentami, wszystkich, którzy chcą zrozumieć, w jaki sposób innym łatwo przychodzi przekonywać odbiorców do swoich racji

- porusza następujące tematy: 

cechy dobrego mówcy, 

dobór słów i akcentowanie pożądanych treści, 

planowanie wypowiedzi, 

rozpoznawanie postaw słuchaczy, 

porady, jak radzić sobie ze stresem, 

jak dobierać środki wyrazu, 

jakie strategie postępowania wybierać w sytuacjach kryzysowych 

i wiele, wiele innych

- autor omawia najczęstsze błędy, które zmniejszają skuteczność wystąpień i tekstów pisanych 

- proponuje ćwiczenia zwiększające pewność siebie podczas wystąpień przed większym gronem odbiorców

Słowo wstępne 

Mówca to… czyli jakie cechy ogólne powinna wypracować osoba przemawiająca publicznie – powszechnie pożądany wizerunek osoby publicznej

Język wystąpienia publicznego, poprawna wymowa i akcentowanie logiczne, sposoby przygotowywania przemówień, mów urzędowych, komunikatów medialnych, spełnianie powszechnych oczekiwań odbiorców wobec mówcy 

Mowa ciała, elementy przekazu niewerbalnego – co zrobić z rękami, jak panować nad twarzą, stać czy siedzieć w czasie wygłaszania przemówień 

Utrzymywanie kontaktu wzrokowego, panowanie nad salą, podstawowe triki mówcy 

Mowa ciała słuchaczy – rozpoznawanie postaw audytorium na podstawie komunikatów niewerbalnych; osoby kluczowe, negatywne, motywujące 

Podstawy psychologiczne autoprezentacji – czym jest i do czego służy mówcy, efekt pierwszeństwa w wystąpieniu publicznym

Definiowanie autoprezentacji – unikanie manipulacji odbiorcami, modele zachowań autoprezentacyjnych 

Opanowanie tremy, stres jako motywator działania, przygotowywanie się do roli mówcy, poznawanie mocnych stron osobowości Rozkładanie akcentów w wystąpieniu publicznym, przygotowanie do konkretnych rodzajów wystąpień – mów urzędowych, komunikatów, prezentacji i wystąpień medialnych

Praktyka pisania przemówień, metoda trzech kluczowych przesłań, „master message”, złote zdanie w wystąpieniu publicznym, unikat, konkret, kontrast

Czytanie a swobodne mówienie, wyrabianie sprawności i płynności mówcy, język przekazu werbalnego, wykorzystywanie pojęć języka branżowego 

Strategie reagowania w trudnych sytuacjach, kampanie negatywne uderzające w wizerunek osób i instytucji 

Udzielanie odpowiedzi na pytania, którymi media posługują się w sytuacjach kryzysowych – ale nie tylko! Zadają je często słuchacze podczas prezentacji lub wykładów

Co szkoła PR-u mówi o udzielaniu odpowiedzi na trudne pytania

Posłowie

Gra słów ‒ sztuka prezentacji i autoprezentacji

49,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: