„Wady serca” wydanie II tom II

Redaktor naukowy:
prof. Tomasz Hryniewiecki, Zbigniew Gąsior i Witold Rużyłło
Rok wydania:
2022
Oprawa:
Twarda
Objętość:
490
Wymiary:
210 x 297 mm.
Specjalizacja:
Kardiochirurgia, Kardiologia
 • Opis

  „Wady serca, tom II” wydanie II

  Jak prawidłowo rozpoznawać, leczyć i kontrolować anomalie przedsionków i przegrody międzyprzedsionkowej? Jakie są najnowsze strategie diagnostyczne wad dużych tętnic i wielkich pni tętniczych? Jak radzić sobie z najczęstszymi problemami klinicznymi występującymi u chorych z wadami serca?

  Odpowiedzi na te i wiele innych pytań, które często pojawiają się dziś w praktyce kardiologów i kardiochirurgów, znajdziesz w drugim tomie zaktualizowanego, najnowszego wydania klasycznego już podręcznika „Wady serca” pod redakcją naukową wybitnych ekspertów: prof. Tomasza Hryniewieckiego, prof. Zbigniewa Gąsiora i prof. Witolda Rużyłło. Pierwsza wersja podręcznika ukazała się na polskim rynku 8 lat temu. „Wady serca” to cenione w środowisku lekarskim źródło praktycznej, eksperckiej wiedzy z zakresu kardiologii i kardiochirurgii.

  W drugim tomie podręcznika autorzy zajęli się problematyką wrodzonych wad serca, zwłaszcza zastawki trójdzielnej, odpływu prawej komory, dużych tętnic i wielkich pni tętniczych. Ta część publikacji szczegółowo omawia także częste problemy kliniczne występujące u chorych z wadami serca oraz najnowsze metody ich leczenia.

  W tym wydaniu podręcznik uaktualniono o ostatnie rekomendacje towarzystw naukowych, zwłaszcza o nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) w sprawie wad wrodzonych i zastawkowych. Uwzględniono także najnowsze światowe dane, wyniki rejestrów, opinie i doświadczenia ekspertów z najlepszych polskich ośrodków kardiologicznych i kardiochirurgicznych. Podręcznik w aktualnej wersji zyskał nowe rozdziały na temat przezskórnych interwencji w leczeniu niedomykalności mitralnej oraz interwencyjnego leczenia kardiologicznego w łonie matki. Znalazły się w nim także informacje o najnowszych możliwościach przezskórnej implantacji zastawek w pozycji aortalnej i płucnej

   

  Kto najbardziej skorzysta z lektury książki?

  Publikację przygotowaliśmy z myślą o kardiologach, kardiochirurgach, lekarzach w trakcie specjalizacji z kardiologii i kardiochirurgii oraz studentach szczególnie zainteresowanych kardiologią.

   

  Czego dowiesz się z lektury drugiego tomu zaktualizowanej wersji książki „Wady serca”?

  Zyskasz najnowsze informacje na temat m.in. zwężenia i niedomykalności zastawki trójdzielnej, anomalii Ebsteina, atrezji zastawki trójdzielnej, serca jednokomorowego, zwężenia tętnicy płucnej, atrezji płucnej czy koarktacji aorty.

  Dowiesz się więcej o wrodzonych anomaliach przedsionków i przegrody międzyprzedsionkowej.

  Zgłębisz problematykę wad wielkich pni tętniczych, w tym anomalii pozycyjnych i żył płucnych oraz wrodzonych malformacji naczyniowych i nabytych przetok.

  Poznasz aktualne metody diagnostyczne i terapeutyczne problemów klinicznych występujących z wadami serca, takich jak nadciśnienie płucne, infekcyjne zapalenie wsierdzia, tętniaki aorty.

  Dowiesz się, jak leczyć dysfunkcje protez zastawkowych.

  Poznasz interwencyjne metody leczenia przecieków okołozastawkowych.

  Sprawdzisz, w jaki sposób skutecznie stosować elektroterapię u chorych z zastawkowymi wadami serca, w tym z zaburzeniami rytmu i przewodzenia.

  Zyskasz najnowsze wytyczne dotyczące operacji pozasercowych u chorych z wadami serca i sztucznymi zastawkami.

  Dowiesz się, jak skuteczniej przeprowadzić leczenie przeciwzakrzepowe i antyagregacyjne u chorych z wadami serca.

  Zyskasz wiedzę o najnowszych metodach leczenia kardiochirurgicznego wad serca.

  Poznasz aktualne wytyczne z zakresu kardiologii prenatalnej, w tym m.in. interwencyjnego leczenia kardiologicznego w łonie matki.

 • Spis treści

  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

  Wrodzone wady serca

  Anomalie przedsionków i przegrody międzyprzedsionkowej - Mirosław Kowalski, Marcin Demkow, Jacek Różański, Agata Bilewska

  Ubytek przegrody międzykomorowej - Roland Fiszer, Tomasz Kukulski, Jacek Białkowski

  Wady wrodzone zastawki trójdzielnej. Zwężenie i niedomykalność zastawki trójdzielnej.

  Anomalia Ebsteina. Atrezja zastawki trójdzielnej. Serce jednokomorowe. Operacja Fontana  - Barbara Lubiszewska, Jacek Różański

  Wady drogi odpływu prawej komory. Zwężenie tętnicy płucnej. Tetralogia Fallota. Przeznaczyniowe wszczepienie zastawki płucnej. Atrezja płucna - Barbara Lubiszewska, Mariusz Kuśmierczyk, Marcin Demkow, Elżbieta Katarzyna Biernacka, Witold Rużyłło

  Wady dużych tętnic. Koarktacja aorty. Przetrwały przewód tętniczy - Olga Trojnarska, Cezary Kępka, Marcin Demkow

  Wady wielkich pni tętniczych. Przełożenie wielkich pni tętniczych. Wrodzone skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych - Barbara Lubiszewska

  Anomalie pozycyjne - Jadwiga Moll, Jacek Moll

  Anomalie żył płucnych - Jadwiga Moll, Jacek Moll

  Wrodzone malformacje naczyniowe i nabyte przetoki - Piotr Szymański

  Problemy kliniczne u chorych z wadami serca

  Nadciśnienie płucne. Zespół Eisenmengera - Adam Torbicki, Marcin Kurzyna

  Infekcyjne zapalenie wsierdzia - Urszula Juszczyk, Tomasz Hryniewiecki, Mariusz Kuśmierczyk

  Tętniaki aorty - Eugeniusz Szpakowski, Andrzej Biederman

  Ciąża i poród u chorej z wadą serca - Ewa Orłowska-Baranowska, Katarzyna Mizia-Stec

  Protezy zastawkowe. Dysfunkcja i jej leczenie - Tomasz Hryniewiecki, Piotr Szymański, Jacek Różański

  Interwencyjne leczenie przecieków okołozastawkowych - Grzegorz Smolka, Piotr Pysz, Zbigniew Gąsior

  Operacje pozasercowe u chorych z wadami serca i sztucznymi zastawkami - Jarosław Drożdż, Katarzyna Piestrzeniewicz, Małgorzata Lelonek, Marek Maciejewski

  Choroba wieńcowa współistniejąca z wadą serca - Andrzej Ochała, Michał Tendera

  Zaburzenia rytmu i przewodzenia oraz elektroterapia u chorych z zastawkowymi wadami serca - Maria Trusz-Gluza

  Zaburzenia rytmu i przewodzenia oraz elektroterapia u dorosłych z wrodzonymi wadami serca - Elżbieta Katarzyna Biernacka, Łukasz Szumowski, Franciszek Walczak

  Niewydolność serca w przebiegu wad serca - Jerzy Korewicki, Jacek Dubiel

  Leczenie przeciwzakrzepowe i antyagregacyjne u chorych z wadami serca - Janina Stępińska

  Wysiłek i sport u chorych z wadami serca - Elżbieta Katarzyna Biernacka, Wojciech Braksator, Artur Mamcarz

  Małoinwazyjne leczenie kardiochirurgiczne wad serca - Kazimierz Widenka

  Kardiologia prenatalna - Joanna Szymkiewicz-Dangel

  Interwencyjne leczenie kardiologiczne w łonie matki - Joanna Szymkiewicz-Dangel

„Wady serca, tom II” wydanie II

Jak prawidłowo rozpoznawać, leczyć i kontrolować anomalie przedsionków i przegrody międzyprzedsionkowej? Jakie są najnowsze strategie diagnostyczne wad dużych tętnic i wielkich pni tętniczych? Jak radzić sobie z najczęstszymi problemami klinicznymi występującymi u chorych z wadami serca?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań, które często pojawiają się dziś w praktyce kardiologów i kardiochirurgów, znajdziesz w drugim tomie zaktualizowanego, najnowszego wydania klasycznego już podręcznika „Wady serca” pod redakcją naukową wybitnych ekspertów: prof. Tomasza Hryniewieckiego, prof. Zbigniewa Gąsiora i prof. Witolda Rużyłło. Pierwsza wersja podręcznika ukazała się na polskim rynku 8 lat temu. „Wady serca” to cenione w środowisku lekarskim źródło praktycznej, eksperckiej wiedzy z zakresu kardiologii i kardiochirurgii.

W drugim tomie podręcznika autorzy zajęli się problematyką wrodzonych wad serca, zwłaszcza zastawki trójdzielnej, odpływu prawej komory, dużych tętnic i wielkich pni tętniczych. Ta część publikacji szczegółowo omawia także częste problemy kliniczne występujące u chorych z wadami serca oraz najnowsze metody ich leczenia.

W tym wydaniu podręcznik uaktualniono o ostatnie rekomendacje towarzystw naukowych, zwłaszcza o nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) w sprawie wad wrodzonych i zastawkowych. Uwzględniono także najnowsze światowe dane, wyniki rejestrów, opinie i doświadczenia ekspertów z najlepszych polskich ośrodków kardiologicznych i kardiochirurgicznych. Podręcznik w aktualnej wersji zyskał nowe rozdziały na temat przezskórnych interwencji w leczeniu niedomykalności mitralnej oraz interwencyjnego leczenia kardiologicznego w łonie matki. Znalazły się w nim także informacje o najnowszych możliwościach przezskórnej implantacji zastawek w pozycji aortalnej i płucnej

 

Kto najbardziej skorzysta z lektury książki?

Publikację przygotowaliśmy z myślą o kardiologach, kardiochirurgach, lekarzach w trakcie specjalizacji z kardiologii i kardiochirurgii oraz studentach szczególnie zainteresowanych kardiologią.

 

Czego dowiesz się z lektury drugiego tomu zaktualizowanej wersji książki „Wady serca”?

Zyskasz najnowsze informacje na temat m.in. zwężenia i niedomykalności zastawki trójdzielnej, anomalii Ebsteina, atrezji zastawki trójdzielnej, serca jednokomorowego, zwężenia tętnicy płucnej, atrezji płucnej czy koarktacji aorty.

Dowiesz się więcej o wrodzonych anomaliach przedsionków i przegrody międzyprzedsionkowej.

Zgłębisz problematykę wad wielkich pni tętniczych, w tym anomalii pozycyjnych i żył płucnych oraz wrodzonych malformacji naczyniowych i nabytych przetok.

Poznasz aktualne metody diagnostyczne i terapeutyczne problemów klinicznych występujących z wadami serca, takich jak nadciśnienie płucne, infekcyjne zapalenie wsierdzia, tętniaki aorty.

Dowiesz się, jak leczyć dysfunkcje protez zastawkowych.

Poznasz interwencyjne metody leczenia przecieków okołozastawkowych.

Sprawdzisz, w jaki sposób skutecznie stosować elektroterapię u chorych z zastawkowymi wadami serca, w tym z zaburzeniami rytmu i przewodzenia.

Zyskasz najnowsze wytyczne dotyczące operacji pozasercowych u chorych z wadami serca i sztucznymi zastawkami.

Dowiesz się, jak skuteczniej przeprowadzić leczenie przeciwzakrzepowe i antyagregacyjne u chorych z wadami serca.

Zyskasz wiedzę o najnowszych metodach leczenia kardiochirurgicznego wad serca.

Poznasz aktualne wytyczne z zakresu kardiologii prenatalnej, w tym m.in. interwencyjnego leczenia kardiologicznego w łonie matki.

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

Wrodzone wady serca

Anomalie przedsionków i przegrody międzyprzedsionkowej - Mirosław Kowalski, Marcin Demkow, Jacek Różański, Agata Bilewska

Ubytek przegrody międzykomorowej - Roland Fiszer, Tomasz Kukulski, Jacek Białkowski

Wady wrodzone zastawki trójdzielnej. Zwężenie i niedomykalność zastawki trójdzielnej.

Anomalia Ebsteina. Atrezja zastawki trójdzielnej. Serce jednokomorowe. Operacja Fontana  - Barbara Lubiszewska, Jacek Różański

Wady drogi odpływu prawej komory. Zwężenie tętnicy płucnej. Tetralogia Fallota. Przeznaczyniowe wszczepienie zastawki płucnej. Atrezja płucna - Barbara Lubiszewska, Mariusz Kuśmierczyk, Marcin Demkow, Elżbieta Katarzyna Biernacka, Witold Rużyłło

Wady dużych tętnic. Koarktacja aorty. Przetrwały przewód tętniczy - Olga Trojnarska, Cezary Kępka, Marcin Demkow

Wady wielkich pni tętniczych. Przełożenie wielkich pni tętniczych. Wrodzone skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych - Barbara Lubiszewska

Anomalie pozycyjne - Jadwiga Moll, Jacek Moll

Anomalie żył płucnych - Jadwiga Moll, Jacek Moll

Wrodzone malformacje naczyniowe i nabyte przetoki - Piotr Szymański

Problemy kliniczne u chorych z wadami serca

Nadciśnienie płucne. Zespół Eisenmengera - Adam Torbicki, Marcin Kurzyna

Infekcyjne zapalenie wsierdzia - Urszula Juszczyk, Tomasz Hryniewiecki, Mariusz Kuśmierczyk

Tętniaki aorty - Eugeniusz Szpakowski, Andrzej Biederman

Ciąża i poród u chorej z wadą serca - Ewa Orłowska-Baranowska, Katarzyna Mizia-Stec

Protezy zastawkowe. Dysfunkcja i jej leczenie - Tomasz Hryniewiecki, Piotr Szymański, Jacek Różański

Interwencyjne leczenie przecieków okołozastawkowych - Grzegorz Smolka, Piotr Pysz, Zbigniew Gąsior

Operacje pozasercowe u chorych z wadami serca i sztucznymi zastawkami - Jarosław Drożdż, Katarzyna Piestrzeniewicz, Małgorzata Lelonek, Marek Maciejewski

Choroba wieńcowa współistniejąca z wadą serca - Andrzej Ochała, Michał Tendera

Zaburzenia rytmu i przewodzenia oraz elektroterapia u chorych z zastawkowymi wadami serca - Maria Trusz-Gluza

Zaburzenia rytmu i przewodzenia oraz elektroterapia u dorosłych z wrodzonymi wadami serca - Elżbieta Katarzyna Biernacka, Łukasz Szumowski, Franciszek Walczak

Niewydolność serca w przebiegu wad serca - Jerzy Korewicki, Jacek Dubiel

Leczenie przeciwzakrzepowe i antyagregacyjne u chorych z wadami serca - Janina Stępińska

Wysiłek i sport u chorych z wadami serca - Elżbieta Katarzyna Biernacka, Wojciech Braksator, Artur Mamcarz

Małoinwazyjne leczenie kardiochirurgiczne wad serca - Kazimierz Widenka

Kardiologia prenatalna - Joanna Szymkiewicz-Dangel

Interwencyjne leczenie kardiologiczne w łonie matki - Joanna Szymkiewicz-Dangel

„Wady serca” wydanie II tom II

190,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: