Jak współchorobowość zmienia przebieg i rokowanie w depresji?

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki oraz prof. Michael Berk (Australia)

00:39:32
edycja I

Psychiatria bez granic - pierwsza edycja

Poruszane tematy:
✔️ W jakim stopniu choroby afektywne są uwarunkowane genetycznie, a w jakim środowiskowo? Czy różnice w patofizjologii tych zaburzeń mogą przekładać się epidemiologię?
✔️ Opcje terapeutyczne choroby afektywnej dwubiegunowej – czy zawsze mniej leków znaczy lepiej?
✔️ Czy współchorobowość somatyczna i psychiczna może mieć wspólne podłoże (np. stan zapalny)?
✔️ Czy u wybranej grupy pacjentów z chorobami przewlekłymi należy „profilaktycznie” włączyć leki przeciwdepresyjne?
✔️ Czy istnieją możliwości ograniczenia występowania depresji opornej na współczesne strategie terapeutyczne?