Powiązania immunologiczne i psychologiczne chorób dermatologicznych i psychicznych

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki oraz prof. Christian Vestergaard

00:42:33
edycja I

Psychiatria bez granic - pierwsza edycja

Poruszane tematy:
✔️stres jako czynnik ryzyka zaostrzeń przebiegu chorób dermatologicznych – w których jednostkach jego wpływ jest szczególnie wyraźny
✔️czy są potrzebne wspólne procedury postępowania dermatologów i psychiatrów w przypadku nastolatków dokonujących niesamobójczych prób samookalecznia
✔️choroby pierwotnie psychiczne z manifestacją skórną (np. trichotillomania) – złoty standard opieki psychiatryczno-dermatologicznej w Danii
✔️jeden lek – podwójny sukces czy zmniejszenie nasilenia objawów w łuszczycowym zapaleniu stawów, łagodzenie lęku i depresji po zastosowaniu leków biologicznych może dowodzić wspólnego podłoża immunologicznego chorób dermatologicznych i psychicznych