Rozpoznanie i strategie terapeutyczne w depresji lekoopornej

Piotr Gałecki, Dan Iosifescu

01:15:07
edycja IV

Psychiatria bez granic - czwarta edycja

Jakie tematy poruszyliśmy?
• Jakie znaczenie w diagnostyce i leczeniu depresji może mieć współwystępowanie u pacjenta chorób przewlekłych?
• Dlaczego problem depresji jest coraz bardziej powszechny?
• Jak wygląda problem depresji w Nowym Jorku?
• Jaka jest przyczyna depresji opornej na leczenie?
• Czy połączenie farmakoterapii oraz psychoterapii jest najlepszą strategią leczenia depresji lekoopornej?