PSYCHIATRIA BEZ GRANIC

Zaburzenia związane z używaniem substancji lub nałogowymi zachowaniami

  • 12/12/2023
  • 18:30
  • 60 min.
  • Belka mt
Aby wziąć udział w wydarzeniu
ZALOGUJ SIĘ
lub

Załóż konto wypełniając poniższy formularz

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Medical Tribune Polska Sp. z o.o. Każda z powyższych zgód może być odwołana w dowolnym momencie. Więcej informacji o administratorze i sposobie przetwarzania danych zawartych jest w naszej Polityce Prywatności. W razie pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: kontakt@podyplomie.pl lub telefonem: 801 044 415

Psychiatria bez granic 407
prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki, prof. Nestor Szerman, prof. dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz

Zbudowani Państwa zainteresowaniem międzynarodowym projektem edukacyjnym „Psychiatria bez granic” zapraszamy na piątą już edycję! Przed Państwem kolejne wywiady prof. Piotra Gałeckiego z wybitnymi ekspertami z wiodących ośrodków naukowych i akademickich z całego świata. Rozmowy będą dotyczyły ważnych problemów klinicznych, jak schizofrenia, depresja, współchorobowość psychiczna i somatyczna. Omówimy zmiany w podejściu związane z nową klasyfikacją chorób ICD-11, która w szczególny sposób „reformuje” psychiatrię. Dziękujemy za zaufanie wszystkim, którzy uczestniczyli w spotkaniach, i z przyjemnością zapraszamy na kolejne. Uczestnicy poprzedniej edycji są zapisani automatycznie. Nie ma konieczności dokonywania ponownego zapisu


Poruszane tematy

1. Najważniejsze aspekty współistnienia schizofrenii i uzależnień.
2. Farmakoterapia schizofrenii u osób ze współistniejącym uzależnieniem
3. Klasyfikacja zaburzeń związanych z zachowaniami nałogowymi i używaniem substancji wg ICD-11
4. Strategie terapeutyczne w leczeniu zachowań nałogowych i uzależnień

Podwójna diagnoza nie jest rzadkością w gabinecie psychiatrycznym. Współistnienie uzależnień czy zachowań nałogowych w dużym stopniu dotyczy osób chorujących na schizofrenię, wpływając znacząco na jakość ich życia oraz współpracę w zakresie terapii. Co wyróżnia aktualne podejście terapeutyczne oraz jakimi strategiami leczenia dysponujemy w przypadku podwójnego rozpoznania? Problematykę zaburzeń związanych z używaniem substancji lub nałogowymi zachowaniami w kontekście współwystępowania innych chorób psychicznych oraz ich leczenia, przedstawi prof. Piotr Gałecki z zaproszonymi gośćmi: prof. Nestorem Szermanem i prof. Napoleonem Waszkiewiczem.

----

PROF. DR HAB. N. MED. Piotr Gałecki - kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, Przewodniczący Rady ds. Zdrowia Psychicznego, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, nauczyciel akademicki i praktyk. Autor i współautor ponad 350 publikacji, m.in. łączących zagadnienia psychiatrii i psychologii. Jest również autorem publikacji z tzw. pogranicza prawa i psychiatrii. W pracy klinicznej oraz badawczej dąży do poznania biologicznych uwarunkowań chorób psychicznych, głównie zaburzeń depresyjnych. Twórca „neurorozwojowej teorii depresji”, integrującej dotychczasowe podejścia w rozumieniu etiologii tej choroby