Chirurgia wędzidełka wargi górnej

Skrócone wędzidełko wargi górnej może mieć istotny wpływ na funkcje jamy ustnej. Anatomia wędzidełka wargi górnej może wpływać na ruchomość wargi oraz stanowić przeszkodę dla prawidłowego przemieszczania się zębów w rozwoju jamy ustnej, czy też w trakcie leczenia ortodontycznego. W rezultacie skrócone wędzidełko może przyczyniać się do występowania różnych problemów stomatologicznych.

Jednym z głównych objawów skróconego wędzidełka wargi górnej jest ograniczona ruchomość wargi, co może utrudniać funkcje żucia, mowy oraz utrzymanie higieny jamy ustnej. Skrócone wędzidełko może również przyczyniać się do powstawania diastemy, czyli przerw między zębami; ma to istotne znaczenie dla estetyki uśmiechu.

Ponadto, skrócone wędzidełko wargi górnej może być przyczyną występowania problemów z przemieszczaniem się zębów podczas leczenia ortodontycznego. W niektórych przypadkach chirurgiczne zabiegi na wędzidełku wargi górnej, mogą być konieczne przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego, aby umożliwić odpowiednie przemieszczanie się zębów.

Zespół badaczy z USA przeprowadził przegląd literatury dotyczący tematu wędzidełka wargi górnej i jego wpływu na występowanie diastemy. 

Zebrane przez badaczy dane wykazały, iż dwa podtypy wędzidełka: wędzidełko brodawkowe i wędzidełko penetrujące są powiązane z diastemą linii pośrodkowej szczęki. Aktualna literatura podaje, że frenektomię wargi górnej zaleca się odłożyć do czasu wyrznięcia się stałych, bocznych siekaczy. Odpowiednie przygotowanie i wstrzymanie się od frenektomii, przed leczeniem ortodontycznym diastemy, może przyczynić się do uniknięcia nawrotów.

Warto również podkreślić konieczność wykluczenia innych potencjalnych przyczyn diastemy, takich jak: ssanie kciuka, agenezja zębów i inne schorzenia jamy ustnej. Dlatego przed planowaniem interwencji chirurgicznej, ważne jest przeprowadzenie pełnej diagnostyki, aby zidentyfikować wszystkie czynniki, mogące wpływać na występowanie diastemy.

Lekarze dentyści powinni być świadomi potencjalnych konsekwencji pozostawienia u pacjenta skróconego wędzidełka wargi górnej i umieć właściwie diagnozować oraz leczyć tę dolegliwość. W przypadku pacjentów z objawami skróconego wędzidełka, konieczne jest dokładne zbadanie i ocena anatomicznych uwarunkowań oraz wskazanie odpowiedniego leczenia; w tym ewentualnej procedury chirurgicznej.

Podsumowując, skrócone wędzidełko wargi górnej może mieć istotny wpływ na funkcje jamy ustnej i wymaga ono uwagi lekarzy dentystów. Zrozumienie potencjalnych konsekwencji posiadania skróconego wędzidełka oraz umiejętność właściwej diagnozy i leczenia, są kluczowe dla zapewnienia pacjentom zdrowej i funkcjonalnej jamy ustnej.


Bibliografia:

Tadros S, Ben-Dov T, Catháin ÉÓ, Anglin C, April MM. Association between superior labial frenum and maxillary midline diastema - a systematic review. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2022 May;156:111063. doi: 10.1016/j.ijporl.2022.111063. Epub 2022 Feb 26. PMID: 35248905.

Jonathan PT, Thakur H, Galhotra A, Galhotra V, Gupta N. Maxillary labial frenum morphology and midline diastema among 3 to 12-year-old schoolgoing children in Sri Ganganagar city: A cross-sectional study. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2018 Jul-Sep;36(3):234-239. doi: 10.4103/JISPPD.JISPPD_51_18. PMID: 30246742.