Kariprazyna – przełom w leczeniu schizofrenii z przeważającymi i przetrwałymi objawami negatywnymi?

Naukowcy i praktycy zajmujący się leczeniem schizofrenii mają już doświadczenie kliniczne ze stosowaniem nowego leku (kariprazyny) w większych grupach pacjentów. Jakie są nadzieje i zagrożenia związane z włączeniem leku u pacjentów ze schizofrenią z wariantem z objawami negatywnymi?

Kariprazyna - częściowy agonista receptorów dopaminowych D3/D2 z preferencyjnym, 10-krotnie wyższym powinowactwem do receptora D3 ogranicza występowanie ostrych objawów negatywnych w przebiegu schizofrenii. W 26-tygodniowym randomizowanym badaniu klinicznym kariprazyna wykazała wyższość nad risperidonem w redukcji objawów negatywnych w zaostrzeniach przebiegu choroby. Kariprazyna wydłuża także czas do nawrotu w leczeniu zachowawczym schizofrenii.  Lek charakteryzuje się nie tylko wysokim potencjałem terapeutycznym, ale również korzystnym profilem bezpieczeństwa o potencjale arytmogennym porównywalnym z placebo. Do najczęstszych objawów niepożądanych należą objawy pozapiramidowe i akatyzja, jednak częstość przerywania leczenia z powodu zdarzeń niepożądanych nie przekracza częstości przerywania terapii w grupie stosującej placebo. W USA jest także zatwierdzona do leczenia ostrych epizodów maniakalnych lub mieszanych związanych z chorobą dwubiegunową u dorosłych. Pojawiające się dowody naukowe o potencjalnych właściwościach prokognitywnych i przeciwdepresyjnych kariprazyny dają nadzieję na zastosowanie leku u chorych z poważnymi zaburzeniami depresyjnymi.

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować