Bez lekarza w karetce, czyli oszczędności kosztem bezpieczeństwa

17 listopada 2016

Anestezjolodzy o projekcie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym: kolejny akt prawny, którego celem jest zmniejszenie wydatków publicznych na ochronę zdrowia kosztem udzielanych świadczeń i bezpieczeństwa pacjentów.

„To rozwiązanie spowoduje w oczywisty sposób zwiększenie liczby zgonów pacjentów w okresie przedszpitalnym” – uważa zarząd główny ZZA.

JD