Kardiolodzy interwencyjni kontra wyceny pediatryczne

16 marca 2017

Kardiolodzy interwencyjni apelują o stworzenie nowego systemu kalkulacji wycen. Podnoszą, że obecna metodologia może doprowadzić do zapaści ośrodki specjalistyczne w wielu dziedzinach.


Stowarzyszenie Zawodowe Kardiologów Interwencyjnych wystąpiło do ministra zdrowia o wstrzymanie zmiany wycen z zakresu neonatologii i pediatrii. Zdaniem lekarzy AOTMiT błędnie skalkulowała koszty tych świadczeń. Lekarze argumentują, że oparcie wycen na dobrowolnie przekazywanych przez szpitale danych bez jakiejkolwiek oceny ich rzetelności, brak dialogu i konsultacji agencji ze środowiskiem lekarskim oznacza sytuację, w której szacunki AOTMiT nie odpowiadają nawet 50 proc. realnych kosztów.
– Bazując na naszych przykrych doświadczeniach, celowe wydaje się poddanie społecznej dyskusji dokładnej metodologii wycen jeszcze przed ostateczną publikacją nowych taryf, co pozwoli na zgłoszenie merytorycznych uwag przez środowisko profesjonalistów – apelują kardiolodzy. Dodają, że nawet pobieżna analiza sytuacji w specjalistycznych ośrodkach pediatrycznych, w których obecna taryfikacja procedur nie pozwala na pokrycie bieżących kosztów, wskazuje, iż propozycje agencji mogą doprowadzić do ich całkowitej zapaści.

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować