LEK w tym roku zdali gorzej, bo zabrakło telefonów?

17 marca 2017

Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2017 roku nie zdało 631 osób. To prawie o połowę więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. – Nie oznacza to jednak, że obniża się poziom przygotowania kadry medycznej – uspokaja Mariusz Klencki, dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

W rozmowie z podyplomie.pl prof. dr hab. med. Mariusz Klencki tłumaczy, że powodów tych wyników może być kilka.
– Jedną z najbardziej wiarygodnych przyczyn jest to, że egzaminowani nie mają już możliwości korzystania z telefonów komórkowych, za pomocą których mogli sprawdzić odpowiedzi na pytania, np. wychodząc do toalety. Mamy sprzęt, który wykrywa obecność komórek. Jeśli rok temu, kiedy nie mieliśmy takich narzędzi, niektórzy zdający kilkakrotnie korzystali z łazienek w czasie egzaminu – niekoniecznie w celach fizjologicznych – to w tym roku wyjść było prawie o połowę mniej – mówi podyplomie.pl Mariusz Klencki.
Dodaje, że wyniki są zadowalające, szczególnie jeśli chodzi o grupę obcojęzyczną, w której egzaminy odbyły się w języku angielskim.
Patrząc na wyniki, trzeba też mieć na uwadze to, że zanim kształcący się lekarz będzie miał specjalizację, może przystąpić do egzaminu trzykrotnie. Często jest tak, że osoba, która zdaje egzamin po raz pierwszy, przychodzi z zamiarem sprawdzenia, jak to wygląda.
– Martwić się należy wówczas, kiedy rośnie grupa osób niezdających egzaminu po raz drugi lub trzeci – kontynuuje dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.
Czy jawność pytań z egzaminów poprzednich sesji mogłaby wpłynąć na to, że przystępujący do LEK mogliby lepiej się przygotować?
– Raczej nie, bo zakres pytań się nie zmienił – podsumowuje prof. dr hab. med. Mariusz Klencki.
Do Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2017 roku w całym kraju przystąpiły 3723 osoby, uzyskując średnio 130 pkt. Maksymalny wynik wyniósł 177, a minimalny 42 pkt. 631 zdających uzyskało wynik poniżej wyznaczonej granicy 56 proc. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów to 198 – dwa zadania zostały unieważnione. Dla porównania rok temu do egzaminu przystąpiło 3607 osób, uzyskując średnio 137,8 pkt. Maksymalny wynik wyniósł 178, a minimalny 41 pkt, 312 zdających uzyskało wynik poniżej 56 proc., maksymalna zaś liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 196.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować