Egzamin EBOD na równi z egzaminami PES

06 czerwca 2017

Ułatwienie dla specjalizujących się w dziedzinie okulistyki. Od 1 stycznia 2019 roku egzaminy europejskich towarzystw naukowych będą traktowane tak samo jak PES.

„Uznawanie egzaminu European Board of Ophthalmology Diploma (EBOD) za równoważny z całością PES w dziedzinie okulistyki przyczyni się do ujednolicenia i harmonizacji wykształcenia lekarzy specjalizujących się w tym obszarze ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej” – podało Polskie Towarzystwo Okulistyczne, które przez wiele lat starało się o wprowadzenie tego rozwiązania.
Decyzją ministra zdrowia złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu europejskiego towarzystwa naukowego będzie równoważne z zaliczeniem z wynikiem pozytywnym Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w całości.
Zgodnie z rekomendacją konsultanta krajowego w dziedzinie okulistyki rozwiązanie to byłoby stosowane do egzaminów organizowanych przez European Board of Ophthalmology, złożonych z wynikiem pozytywnym od 1 stycznia 2019 roku. Decyzja podyktowana jest koniecznością wprowadzenia zmian mających na celu zbliżenie formy PES do formy egzaminu europejskiego, przygotowania odpowiednich szkoleń dla lekarzy oraz rozpropagowania idei tego rozwiązania wśród specjalizujących się.
Warunkiem uznania równoważności europejskiego egzaminu w dziedzinie okulistyki byłoby przedstawienie przez lekarza dyplomu European Board of Ophthalmology Diploma oraz Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, stwierdzającego autentyczność dyplomu EBOD, wydanego przez European Board of Ophthalmology.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować