Temat zwiększenia finansowania POZ powróci po wakacjach

31 lipca 2017

Lekarze POZ powrócą do rozmów na temat finansowania świadczeń zdrowotnych jesienią.

Przedstawiciele Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ) spotkali się z prezesem NFZ Andrzejem Jacyną w celu przedstawienia mu propozycji zmian w finansowaniu świadczeń POZ możliwych do realizacji w okresie II półrocza br. Bożena Janicka, prezes PPOZ, zgłosiła postulat zwiększenia ponad wartość proponowaną przez szefa NFZ współczynnika korygującego stawkę kapitacyjną w świadczeniach lekarza rodzinnego dla grupy świadczeniobiorców w wieku od 0 do 6 lat. Zobowiązała się jednocześnie do przesłania w okresie opiniowania projektu zarządzenia wprowadzającego omawiane zmiany pisemnego wniosku. Strony ustaliły, że dalsze prace i uzgodnienia dotyczące zmian w warunkach realizacji finansowania świadczeń POZ w następnym okresie rozliczeniowym podjęte zostaną jesienią.
Projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie POZ został przekazany do zaopiniowania pod koniec lipca. Zarządzenie modyfikuje regulacje określone na rok 2017 i lata następne, wprowadzając wzrost wartości współczynników korygujących stawkę kapitacyjną lekarza POZ dla wybranych grup wiekowych świadczeniobiorców obciążonych największa liczbą udzielanych świadczeń oraz wzrost wartości rocznych stawek kapitacyjnych w pozostałych zakresach świadczeń POZ.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować