Geriatrom nie zabraknie pieniędzy 

02 sierpnia 2017

Ministerstwo Zdrowia zdementowało pojawiające się informacje o braku finansowania geriatrii w ramach sieci szpitali.

W komunikacie opublikowanym na stronie urzędu czytamy, że w ramach podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) świadczenia szpitalne w zakresie geriatrii będą mogły być realizowane przez szpitale zakwalifikowane do poziomów szpitali III stopnia oraz szpitali ogólnopolskich. Dotyczy to 18 szpitali poziomu III i ogólnopolskiego, które dotychczas realizowały świadczenia w tym profilu.
Ponadto szpital zakwalifikowany do I albo II stopnia, który będzie udzielał świadczeń w ramach profilu choroby wewnętrzne, w tym świadczeń realizowanych również w ramach profilu geriatria, otrzyma środki finansowe na świadczenia geriatryczne w ramach PSZ. Dotyczy to 28 szpitali poziomu I i II, które dotychczas realizowały świadczenia w tych profilach.
Równolegle do PSZ będzie zachowany obecny tryb kontraktowania świadczeń szpitalnych na zasadzie konkursów ofert lub rokowań. NFZ w dalszym ciągu, w miarę istnienia takich potrzeb na danym terenie, będzie mógł kontraktować świadczenia szpitalne poza PSZ na zasadzie konkursów ofert.
„Nie ma zatem żadnego zagrożenia dla finansowania świadczeń geriatrycznych w ramach PSZ” – uspokaja Ministerstwo Zdrowia.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować