Nie można anulować wizyty z powodu obecności psa przewodnika

04 sierpnia 2017

Pacjentka, której odmówiono wizyty w gabinecie okulistycznym z powodu korzystania przez nią z pomocy psa przewodnika, ma otrzymać zadośćuczynienie. To sprawa o charakterze precedensowym.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza wydał wyrok w sprawie z powództwa Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym zasądził zadośćuczynienie z tytułu naruszenia praw pacjenta na rzecz osoby niewidomej poruszającej się w asyście psa przewodnika. Sprawa toczyła się przeciwko ośrodkowi okulistycznemu z Krakowa z powodu odmowy udzielenia tej pacjentce świadczenia zdrowotnego.
Pacjentka poinformowała ośrodek drogą elektroniczną o tym, że jest osobą niewidomą i na wizytę przyjedzie w asyście psa przewodnika. W odpowiedzi na wiadomość pacjentki pozwany lekarz odwołał wizytę, stwierdzając, że została ona „anulowana”. Pacjentce nie zaproponowano innych terminów ani nie zaoferowano żadnego rodzaju wsparcia podczas wizyty – alternatywnego wobec psa asystującego.
Sprawa niewidomej pacjentki ma charakter precedensowy w obszarze ochrony zdrowia. W wyroku sąd potwierdził, że obowiązek świadczenia usług, w tym świadczeń zdrowotnych, na rzecz osób poruszających się przy pomocy psa przewodnika wynika wprost z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Wyrok jest nieprawomocny. Sygn. akt: I C 2080/16/P

INK

Komentarze (1)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować

--- ...

09.08.2017 11:30

Jaki rzecznik taki sędzia. A gdzie reakcja Naczelnej Rady Lekarskiej? Pies w gabinecie zabiegowym bo w zasadzie takim jest gab.okulistycznym. W poczekalni obecność psa można zrozumieć . Do czego jest potrzeby pies przewodnik w gabinecie lekarskim? Prosiłbym o inf.- może ktoś wie-rzecznik?sędzina? a może NRL?

0