Rezydentura: umowa o pracę nie uwzględnia dyżurów w POZ

07 sierpnia 2017

Pracodawca nie powinien polecać lekarzowi rezydentowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę pełnienia dyżuru w POZ lub w ramach nocnej pomocy lekarskiej.

Porozumienie Rezydentów OZZL przedstawiło opinię prawną rozwiewającą wątpliwości dotyczące norm określających zasady pełnienia dyżurów przez lekarzy rezydentów mających umowy o pracę. Według opinii wydanej przez biuro prawne Lex Secure lekarz rezydent nie powinien być zobowiązany do pełnienia dyżuru w POZ lub NPL, jeżeli te jednostki nie są wymienione w programie specjalizacji.
Inaczej jest w przypadku umowy cywilnoprawnej. Lekarz na swój wniosek może odbywać szkolenie specjalizacyjne w ramach wolnych miejsc szkoleniowych również na podstawie tego typu umowy. W tym przypadku istotna jest treść art. 3531 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania. Oznacza to, że co do zasady nie ma przeszkód, aby strony umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem jest odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, zawarły w jej treści postanowienia, w myśl których lekarz rezydent może być zobowiązany do pełnienia dyżuru także w POZ/NPL. Dotyczy to także lekarzy niebędących rezydentami, którzy świadczą usługi na rzecz podmiotu leczniczego na podstawie umowy cywilnoprawnej.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować