NFZ kwestionuje skierowania z praktyk prywatnych

09 sierpnia 2017

Pojawiają się sygnały o kwestionowaniu przez NFZ prawidłowości wystawianych skierowań na leczenie lub diagnostykę pochodzących z praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, która poinformowała o zaistniałym problemie, wyjaśnia stan prawny dotyczący tego zagadnienia. Jak tłumaczy Iwona Kaczorowska-Kossowska, radca prawny gdańskiej izby lekarskiej, tzw. kody resortowe nadawane są wyłącznie podmiotom leczniczym oraz jednostkom lub komórkom organizacyjnym ich zakładów leczniczych. Innymi słowy, praktyki lekarskie nie podlegają oznaczeniu kodami resortowymi, jest to pojęcie przypisane wyłącznie podmiotom leczniczym (czyli dawnym zakładom opieki zdrowotnej).
Na tym tle lekarze wystawiający skierowania w indywidualnych praktykach lekarskich zgłaszali problemy, donosząc o zwracaniu im przez NFZ skierowań niewypełnionych w miejscach przewidzianych na kody resortowe. W celu wyjaśnienia tej kwestii OIL w Gdańsku zwróciła się do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, który poinformował, że w przypadku wystawienia skierowania przez świadczeniodawcę niebędącego podmiotem leczniczym w miejscach przewidzianych na kody resortowe VII i VIII należy wpisać odpowiednio „000” i „0000”.
Część I kodu resortowego to z kolei numer księgi rejestrowej RPWDL przypisanej danej praktyce lekarskiej, stąd też tę część kodu każdy lekarz prowadzący praktykę lekarską posiada i może ją ustalić.
Radca prawny Iwona Kaczorowska-Kossowska dodaje też, że lekarz wystawiający skierowanie w ramach prowadzonej przez siebie prywatnej praktyki lekarskiej powinien więc wypełnić je, kierując się następującymi zasadami:
– jako I część kodu resortowego wpisać numer księgi rejestrowej,
– jako VII część kodu rejestrowego wpisać „000”,
– jako VIII część kodu rejestrowego wpisać „0000”.
Zwraca też uwagę na to, że jako I część kodu rejestrowego należy podać numer księgi rejestrowej praktyki lekarskiej (nie numer prawa wykonywania zawodu).

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować