Renciści bez szans na pracę z zachowaniem świadczeń

09 sierpnia 2017

Problemowi braku kadry medycznej mogłaby pomóc zmiana przepisów umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej lekarzom otrzymującym rentę z zachowaniem świadczeń emerytalno-rentowych. Urzędnicy nie chcą jednak podjąć tego tematu.

ORL Wielkopolskiej Izby Lekarskiej zwróciła się do ministra zdrowia oraz do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej o podjęcie inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do uchwalenia przepisów prawnych, które pozwolą uzyskiwać emerytom pobierającym renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych dodatkowy przychód bez utraty prawa do tego świadczenia.
Jak zaznaczył prezes WIL Krzysztof Kordel, obecny stan prawny – w sytuacji gdy brakuje pracowników – oznacza dyskryminację emerytów, którzy stracili zdrowie w czasie pracy.
Podsekretarz stanu w MPiPS Marcin Zieleniecki w odpowiedzi na apel zaznaczył, że ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych zrównała pod względem możliwości dodatkowego zarobkowania osoby pobierające renty wypadkowe z osobami pobierającymi renty z ogólnego stanu zdrowia. Ustawa wzorem wcześniejszych rozwiązań gwarantuje możliwość półtorakrotnego świadczenia (renty wypadkowej powiększonej o połowę emerytury albo emerytury powiększonej o połowę renty – zależnie od wyboru), jednak pod warunkiem nieosiągania jakiegokolwiek przychodu z pracy.
W odpowiedzi dodał też, że zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 31 stycznia 2006 r., ograniczenia prawa do uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych w sytuacji uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu pracy jest dopuszczalne. Nie ma również konstytucyjnego obowiązku umożliwienia kumulacji świadczeń rentowych i emerytalnych z różnych tytułów. Nie można też mówić o prawie nabytym do niezawieszania i niezmniejszania świadczeń rentowych w razie uzyskiwania innych przychodów.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować