NRL chce minimalnych stawek dla stażystów i rezydentów

10 sierpnia 2017

Naczelna Rada Lekarska opowiedziała się za określeniem minimalnych stawek dla lekarzy rezydentów oraz na stażu.

NRL zgłosiła uwagi do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.
W ocenie samorządu lekarskiego obecny projekt rozporządzenia przewiduje jedynie podniesienie górnej granicy miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w danej kategorii zaszeregowania. NRL stoi na stanowisku, że konieczne jest także podniesienie dolnej granicy miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Stawki te znacznie odbiegają od najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyliczonego zgodnie z przepisami.
Samorząd lekarski zaapelował też o ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla lekarzy i lekarzy dentystów bez specjalizacji oraz lekarzy rezydentów na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, dla lekarzy ze specjalizacją – trzykrotnej średniej krajowej, dla lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji – dwuipółkrotności średniej krajowej, z kolei dla lekarzy stażystów na poziomie średniej krajowej.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować