Regulacje zwalniające z tajemnicy lekarskiej do poprawy  

11 sierpnia 2017

Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje ograniczenie liczby podmiotów upoważnionych do zwolnienia lekarzy z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta.

Adam Bodnar zwrócił uwagę, że obecnie procedura zwalniania lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy jest bardzo nieprecyzyjna. Podkreślił też, że krąg podmiotów upoważnionych do zwolnienia lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy został określony stosunkowo szeroko. Co więcej, ustawodawca nie różnicuje pozycji wskazanych podmiotów w zakresie pierwszeństwa decydowania o zwolnieniu lekarza z obowiązku poufności. Tym samym każda z uprawnionych osób może, działając niezależnie, zwolnić lekarza z obowiązku konfidencji. W konsekwencji każda z tych osób będzie mogła uzyskać dostęp do informacji związanych z pacjentem zebranych w procesie leczenia przez wszystkich lekarzy, u których pacjent się kiedykolwiek leczył. Nie będzie miało wówczas znaczenia to, czy uzyskanie takiej informacji jest konieczne, np. w celu formułowania roszczeń odszkodowawczych.
Również w ocenie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to pacjent, realizując swoje prawo do ochrony prywatności, winien decydować o udostępnieniu informacji objętych tajemnicą. Zdarzyć się może, że informacje objęte tajemnicą będą dotyczyć także innych niż zmarły osób, a ich ujawnienie może tym samym prowadzić do naruszenia ich praw.
Obowiązujące obecnie regulacje krytykują też lekarze. Dr Andrzej Sokołowski, prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, w rozmowie z podyplomie.pl podkreślił, że jedyne, co powinno zwalniać z tego obowiązku, to wniosek prokuratury i sądu. Nie powinno być tak, że po śmierci pacjenta jego tajemnica życia i choroby jest dostępna ustawowo.
Rzecznik Praw Obywatelskich oczekuje od ministra zdrowia stanowiska w tej sprawie i prosi o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zmiany przepisów tak, aby nie ograniczały praw pacjenta.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować