Są dodatkowe środki na ochronę zdrowia

15 września 2017

Minister zdrowia przedstawił szczegóły dotyczące dodatkowych środków, które zasilą ochronę zdrowia jeszcze w tym roku.

„Spodziewamy się większej ilości pieniędzy w zdrowiu” – powiedział minister w kontekście ustawy o nadzwyczajnym sposobie wydatkowania środków w ochronie zdrowia, tzw. specustawy, której projekt został przyjęty przez Radę Ministrów i trafił do Sejmu. Dokument zakłada wzrost nakładów na ochronę zdrowia o 281,8 mln zł. Środki te pochodzą z budżetu państwa, w tym rezerw celowych.
Planuje się, że 63,8 mln zł zostanie przeznaczone na zakup sprzętu w zakresie onkologii, pediatrii i chirurgii dla oddziałów klinicznych w szpitalach, 60 mln zł na zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego, 12-24 mln zł na zakup 16 dentobusów oraz 134 mln zł na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.
Jak poinformował resort, niezależnie od specustawy 5 września 2017 r. minister zdrowia wystąpił do szefa resortu rozwoju i finansów o zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia o 323,7 mln zł. Mają one być przeznaczone na dofinansowanie aparatury i sprzętu medycznego I i II stopnia, dofinansowanie szczepionek i czynników krzepnięcia.
Ponadto trwają uzgodnienia dotyczące przekazania – jeszcze w 2017 r. – dodatkowych środków z budżetu państwa dla NFZ na sfinansowanie nadwykonań świadczeń opieki zdrowotnej (ok. 1-1,5 mld zł).
Minister zdrowia poinformował również, że ruszyła procedura uruchomienia funduszu zapasowego NFZ. „Chcemy uruchomić ponad 760 mln zł jeszcze w tym roku. Zakupimy dodatkowo świadczenia przede wszystkim w tych obszarach, w których kolejki są najdłuższe (np. operacje zaćmy, operacje wymiany stawu biodrowego). Przyczyni się to do skrócenia tych kolejek” – zapowiedział szef resortu.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować