Rządowa propozycja płac została odrzucona

09 października 2017

NRL negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia dotyczącego wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy odbywających specjalizację w ramach rezydentury na lata 2017-2019.

„Wysokość wynagrodzenia lekarzy rezydentów określona w opiniowanym projekcie rozporządzenia ministra zdrowia na lata 2017-2019 jest bardzo daleka od poziomu oczekiwanego przez Krajowy Zjazd Lekarzy, co każe zdecydowanie odrzucić ten projekt” – podała w stanowisku Naczelna Rada Lekarska.
Samorząd lekarski podtrzymał też stanowisko, że wynagrodzenie lekarzy powinno być ustalane na poziomie dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Jak uzasadnia NRL, przedstawiony do zaopiniowania projekt rozporządzenia jest tylko realizacją zobowiązań rządu wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
„Wiele kolejnych rządów nie zrobiło nic w kierunku podwyższenia płac w służbie zdrowia do takiego poziomu, który zniechęcałby polskich lekarzy do emigracji. W rezultacie dziś w wielu specjalizacjach borykamy się z dramatycznymi niedoborami kadr i zjawiskiem luki pokoleniowej” – ocenia NRL.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować