Urząd skarbowy przyjrzy się, jak się doszkalasz

06 listopada 2017

Wydatki poniesione na kursy językowe nie zawsze da się wrzucić w koszty działalności gospodarczej w ramach praktyki lekarskiej.

Specjalistyczne szkolenie językowe pod nazwą „Ekskluzywne szkolenie dla lekarzy stomatologów”, zorganizowane w ramach wycieczki na Kubę, nie zostało uznane za koszt uzyskania przychodu. Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał stanowisko organów podatkowych i WSA, uznając, że lekarz nie mógł doskonalić umiejętności językowych podczas wyjazdu, za który zapłacił ponad 10 tys. zł.
Przedstawiając w uzasadnieniu wyroku stan sprawy, sąd pierwszej instancji podał, że skarżący prowadził działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej
zaniżył koszty uzyskania przychodów o kwotę 10 tys. zł.
W motywach rozstrzygnięcia organ odwoławczy potwierdził zasadność stanowiska naczelnika urzędu skarbowego co do braku prawa do zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów kwoty 10 030,64 zł poniesionej z tytułu udziału w szkoleniu językowym na Kubie, gdyż wydatek ten nie spełnia wymogów z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, ze zm.).
Wyjazd miał charakter turystyczny i był ukierunkowany na zwiedzanie Kuby, nie zaś na szkolenie językowe. Świadczył o tym napięty plan dnia, zapewnione atrakcje turystyczne, przemieszczanie się z hotelu do hotelu oraz wyjazd w towarzystwie żony.
Zasadne było też przeprowadzenie przez organ pierwszej instancji badania rynku kursów językowych w kraju w celu wykazania dużej różnicy pomiędzy ceną jednej godziny lekcji języka angielskiego w Polsce i na Kubie.
NSA uznał, że skarżący zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego w zakresie, w jakim odliczył wydatki na specjalistyczne szkolenie językowe dla stomatologów.

Wyrok NSA sygn. akt: II FSK 2194/15

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować