Zmiany w zatrudnieniu pracujących dla armii

07 listopada 2017

Ministerstwo Obrony Narodowej planuje zmiany w zatrudnieniu i szkoleniu specjalizacyjnym lekarzy, którzy nie są żołnierzami.

Zgodnie z projektem rozporządzenia szkolenie specjalizacyjne prowadzone przez resort obrony narodowej będą mogli odbywać lekarze i lekarze dentyści będący żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, pełniący służbę lub zatrudnieni w podmiocie leczniczym, którego podmiotem tworzącym i nadzorującym jest minister obrony narodowej.
Projekt rozporządzenia przewiduje minimalny wymiar zatrudnienia lekarza niebędącego żołnierzem w podmiocie leczniczym MON. Specjalizację będą mogli rozpocząć lekarze zatrudnieni co najmniej w wymiarze jednej czwartej etatu lub na podstawie umowy cywilno-prawnej, odpowiadającej godzinowo wymiarowi czasu pracy jednej czwartej etatu, w podmiocie leczniczym, który nadzoruje resort.
Ministerstwo Obrony Narodowej wyjaśnia, że wprowadzenie minimalnego wymiaru zatrudnienia lekarza dentysty niebędącego żołnierzem pozwoli na ściślejsze powiązanie lekarza MON z podmiotem leczniczym oraz wyeliminuje przypadki, gdy do postępowań kwalifikacyjnych prowadzonych przez resort przystępują lekarze, dla których podstawowym miejscem pracy nie jest podmiot leczniczy MON.
Projekt umożliwia także przedłużenie lekarzowi okresu szkolenia specjalizacyjnego w innych przypadkach niż ustawowo określone, co uzasadnia specyfika służby wojskowej.
Do lekarzy, którzy rozpoczęli odbywanie szkoleń specjalizacyjnych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe. Rozporządzenie wejdzie w dniu po dacie jego ogłoszenia, z mocą wsteczną obowiązywania od maja 2017 r.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować