Młodzi lekarze bardziej narażeni na przemoc

09 listopada 2017

Im młodszy lekarz, tym częściej spotyka się z przemocą i agresją ze strony pacjentów – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie OIL w Gdańsku.

Dwie trzecie lekarzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przynajmniej raz doświadczyło osobiście nieodpowiednich zachowań ze strony pacjentów. Najczęściej były to niestosowne komentarze lub pomówienia, ale zdarzały się też akty fizycznej przemocy. To wnioski z raportu przeprowadzonego na zlecenie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Im młodszy lekarz, tym częściej spotyka się z przykrymi zachowaniami ze strony pacjentów. W grupie lekarzy ze stażem poniżej 10 lat aż 82 proc. badanych doświadczyło takich sytuacji. W przypadku lekarzy ze stażem 30-letnim i dłuższym odsetek spada do poziomu 54 proc. Wyjaśnienia mogą być dwa. Po pierwsze, młody wiek może ośmielać część pacjentów do traktowania lekarza z góry, np. do prób wymuszania pożądanych przez pacjenta decyzji terapeutycznych (skierowanie na określone badania, wypisanie konkretnych leków, wystawienie zaświadczenia). Wobec starszego, doświadczonego lekarza pacjent może być „mniej awanturujący się” z szacunku do siwych włosów lub tytułu specjalisty. Ale to nie wszystko. Inne wnioski, płynące z raportu, pozwalają przypuszczać, że młodzi lekarze są bardziej wrażliwi na reakcje pacjenta, zapamiętują przykre sytuacje.
Na niewłaściwe zachowania częściej skarżą się lekarze (72 proc.) niż lekarze dentyści (50 proc.). Różnica jest wyraźna i może ją wyjaśniać to, że pacjenci z lekarzami stykają się najczęściej w ramach publicznego systemu, ze świadczeń stomatologicznych zaś częściej korzystają prywatnie.
Niemal co czwarty lekarz przynajmniej raz w ciągu roku doświadczył nękania lub szantażu, choć zaledwie jeden na dwudziestu – co najmniej raz w miesiącu. Najrzadziej lekarze doświadczają przypadków fizycznej przemocy.
Z raportu wynika też, że najczęściej lekarze spotykają się z niewłaściwymi zachowaniami pacjentów w publicznych placówkach, choć również prywatne praktyki nie są obszarem wolnym od przykrych sytuacji.
Większość badanych przyznaje, że przyczyną niepożądanych zachowań pacjenta może być „niezadowolenie z efektów usługi”, „niezadowolenie z jakości wykonanej usługi” oraz „nieprzyjazne podejście lekarza”. Jednak zdaniem większość respondentów takie przyczyny występują rzadko lub bardzo rzadko.
Raport „Niewłaściwe zachowania ze strony pacjentów w stosunku do lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku” powstał na podstawie badań przeprowadzonych metodą CAVI (wywiady bezpośrednie online) od czerwca do sierpnia 2017 roku.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować