Prywatne szkolenia nie są obowiązkowe

10 listopada 2017

Nie trzeba mieć dokumentu ukończenia kursu z zakresu radiologii szczękowo-twarzowej organizowanego przez firmy prywatne, aby dokonywać opisów zdjęć RTG.

Do Komisji Stomatologicznej ORL WIL wpłynęły pytania dotyczące organizowanych przez prywatne firmy kursów z zakresu radiologii szczękowo-twarzowej. Szczególne zainteresowanie budzą zagadnienia dotyczące obowiązkowego charakteru takiego kursu oraz uzyskania poprzez uczestnictwo w nim i kończącym go wewnętrznym egzaminie, uprawnień do opisu zdjęć RTG pantomograficznych i wykonanych techniką CBCT.
Przewodniczący komisji lek. dent. Andrzej Cisło przypomina, że przepisem mającym znaczenie w tej sprawie jest obwieszczenie ministra zdrowia z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 2015 r., poz. 78). Zawarta w wykazie procedura dla zdjęcia pantomograficznego, opisując kryteria prawidłowej formy przedstawienia wyniku badania i jego opisu, formułuje dla opisu tego zdjęcia warunek odbycia „odpowiedniego przeszkolenia”.
Jak zauważa Andrzej Cisło, ten przepis jest powszechnie krytykowany za nieprecyzyjność. Trudno bowiem z niego wywnioskować, jakie przeszkolenie będzie „odpowiednie”. Nie wiadomo zatem, jaki miałby być zakres tematyczny oraz godzinowy takiego kursu. Wobec tego organa inspekcji sanitarnej nie powinny występować do podmiotów i praktyk lekarskich z żądaniem okazania dokumentu potwierdzającego odbycie takiego szkolenia.
– Opis zdjęcia nie ma żadnego wpływu na higienę radiacyjną, jest elementem dokumentacji medycznej i ingerowanie inspekcji sanitarnej w tę materię zdaje się wykraczać poza jej uprawnienia nadane w ustawie. Istnieją też dokumenty świadczące o tym, że resort zdrowia rozważa zmianę tego przepisu w kierunku uprawnienia lekarzy dentystów do opisu zdjęć innych niż wewnątrzustne i pozostawienia tej materii jako domeny kształcenia ustawicznego – informuje przewodniczący Komisji Stomatologicznej ORL WIL.

INK

Komentarze (1)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować

Zbyszek

10.11.2017 11:37

alert("test")

0