Podzielone oceny ustawy o POZ  

01 grudnia 2017

Lekarze POZ cieszą się zaufaniem pacjentów. Jednak Polacy obawiają się niekorzystnych skutków wynikających ze zwiększenia zakresu ich kompetencji.

1 grudnia weszła w życie większość przepisów ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, zgodnie z którą pacjenci będą objęci opieką zespołu składającego się z lekarza, pielęgniarki i położnej. Praca zespołu będzie koordynowana przez lekarza POZ – będzie on w szerszym zakresie odpowiedzialny za opiekę nad pacjentem, przejmując jednocześnie część funkcji lekarzy specjalistów.
Jak wynika z badań CBOS, Polacy są podzieleni w ocenie rozwiązań zawartych w ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej. Wprawdzie blisko połowa badanych (48 proc.) za korzystne uznaje rozwiązanie, zgodnie z którym lekarz POZ będzie w szerszym zakresie odpowiedzialny za opiekę nad pacjentem, jednak niewiele mniejszy odsetek (42 proc.) stanowią ci, którzy sądzą, że takie rozwiązanie będzie dla pacjentów niekorzystne, w tym co ósmy respondent (12 proc.) zdecydowanie obawia się przewidzianych w ustawie zmian.
Stosunkowo najczęściej swoje obawy w tym względzie wyrażają badani w wieku 35-44 lat, z wyższym wykształceniem, mieszkający w największych miastach oraz deklarujący lewicowe poglądy polityczne.
Ocena zmian zawartych w ustawie zależy także od poziomu zaufania pacjenta do lekarza. Ci, którzy mają zaufanie do swojego lekarza POZ, w większości (54 proc.) sądzą, że rozwiązanie zapisane w ustawie będzie korzystne dla pacjentów. Przeciwnego zdania są w większości ci, którzy nie mają zaufania do swoich lekarzy (57 proc.).
Na ocenę ustawy wpływa też przekonanie o kompetencjach lekarza POZ. Osoby, które doceniają szeroką wiedzę medyczną swojego lekarza, najczęściej korzystnie oceniają pomysł rozszerzenia odpowiedzialności lekarzy POZ (52 proc.). Z kolei respondenci, którzy mają wątpliwości co do kompetencji lekarzy (53 proc.), obawiają się, że zwiększony zakres ich obowiązków wobec pacjentów okaże się dla tych ostatnich niekorzystny.

INK