Preferencje nie dla każdego początkującego lekarza

03 stycznia 2018

Lekarze rozpoczynający własną działalność i świadczący usługi dla byłego pracodawcy, u którego wcześniej odbywali staż, nie zawsze mogą skorzystać z preferencyjnych stawek ZUS.

Jak wynika z ostatniej interpretacji ZUS, do której dotarł „Dziennik Gazeta Prawna”, nie wszyscy początkujący lekarze mogą liczyć na preferencyjne stawki rozliczeniowe.
Sprawa, którą zajmował się organ rentowy, dotyczyła dentystki zatrudnionej przez rok na podstawie umowy o pracę w placówce na stanowisku stażysty. Po tym okresie stażystka rozwiązała umowę i założyła własną działalność gospodarczą, w ramach której zamierzała świadczyć usługi stomatologiczne także na rzecz podmiotu, w którym odbywała staż. Jako początkujący przedsiębiorca właścicielka indywidualnej praktyki chciała skorzystać z preferencji w opłacaniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W jej ocenie, była do tego uprawniona, ponieważ różny jest zakres czynności realizowanych przez stażystę w porównaniu do lekarza z pełnym prawem wykonywania zawodu. Zwróciła również uwagę na to, że obowiązki wykonywane w ramach stosunku pracy miały na celu jej edukację.
ZUS rozstrzygnął jednak inaczej. Ulga w postaci obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności świadczą te same usługi na rzecz byłego pracodawcy, które świadczyli przez dwa lata przed dniem rozpoczęcia tej działalności. Z ulgi natomiast mogą skorzystać ci, których wcześniej łączył z byłym pracodawcą stosunek pracy, ale w poprzednim i obecnym roku podatkowym nie byli pracownikami jego firmy.
Ponadto osoby, które chcą skorzystać z preferencyjnego wymiaru składek, muszą zadeklarować, że 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej nie prowadziły innej pozarolniczej działalności gospodarczej.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować