Rekrutacja na kursy w dotychczasowym trybie

04 stycznia 2018

Nie ma zmian w zapisach na kursy specjalizacyjne, których organizatorem jest Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi sposobu rekrutacji na kursy specjalizacyjne resort zdrowia poinformował, że obecnie Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) prowadzi zapisy na dotychczasowych zasadach.
Ministerstwo podało też, że wszyscy zainteresowani lekarze i lekarze dentyści, również ci, którzy zakwalifikowali się do szkolenia specjalizacyjnego jesienią 2017 r., rozpoczęli szkolenie specjalizacyjne.
Resort zdrowia przypomniał też, że lekarze pragnący wziąć udział w wybranym kursie powinni wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia lub w przypadku braku takiej możliwości – osobiście w siedzibie CMKP.
W przypadku zgłoszenia się na kurs większej niż planowana liczby osób CMKP zastrzega sobie prawo przeprowadzenia weryfikacji i ustalenia priorytetów zgłoszeń do osiągnięcia limitu uczestników. W danym kursie specjalizacyjnym można uczestniczyć tylko raz.
Zajęcia dydaktyczne są nieodpłatne. Osoba zakwalifikowana na kurs pokrywa ewentualne koszty zakwaterowania i wyżywienia.
Zasady zgłaszania się na kursy i inne formy kształcenia podyplomowego w ramach kursów, których organizatorem jest CMKP, nie dotyczą zajęć on-line.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować