Nowe egzaminy państwowe

11 stycznia 2018

Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie dwóch nowych egzaminów państwowych, które trzeba będzie zdać w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.

Z informacji o nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty opublikowanej przez Centrum Legislacyjne Rządu wynika, że do porządku prawnego będą wprowadzane dwa nowe egzaminy państwowe. Ich zadaniem jest sprawdzenie na danym etapie efektów szkolenia odbytego przez lekarzy ustawicznego rozwoju zawodowego – Państwowy Egzamin Modułowy (PEM) i Państwowy Egzamin Umiejętności (PEU). Nie podano jednak planowanego terminu przyjęcia projektu przez Radę Ministrów.
Oprócz dwóch nowych egzaminów planowane są także zmiany w celu zapewnienia możliwości zapoznania się lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne z pracą w trybie dyżurowym, przy jednoczesnym zachowaniu realnego odbywania szkolenia. W projekcie podzielono dyżury medyczne na samodzielnie prowadzone przez lekarza, który uzyskał pozytywną opinię kierownika specjalizacji, oraz na dyżury towarzyszące.
Ponadto – jak czytamy w uzasadnieniu do projektu – brak dotychczas obowiązującej w ustawie czytelnego określenia statusu lekarza, który zakończył szkolenie specjalizacyjne i uzyskał decyzję dopuszczenia do PES, a do niego nie przystąpił lub go nie zaliczył, jest powodem konieczności wprowadzenia przepisów określających status takiego lekarza, co da możliwość zachowania ciągłości udzielania przez niego świadczeń zdrowotnych finansowanych w ramach umowy z NFZ.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować