Błąd w podwyżkach dla stażystów

05 lutego 2018

Od drugiej połowy roku wynagrodzenia stażystów bez podwyżki ustawowej. NRL interweniuje u ministra zdrowia.

Wątpliwości samorządu lekarskiego wzbudziła wysokość wynagrodzenia stażystów za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r., którą Ministerstwo Zdrowia ustaliło na 2249 zł. W ocenie NRL ta kwota nie uwzględnia podwyżki wynikającej z ustawy o płacach minimalnych w ochronie zdrowia. Aby od 1 lipca zapewnić osobom odbywającym staż podyplomowy podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego zgodną z przepisami, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się ministra zdrowia o podjęcie odpowiednich działań. Jak wynika z ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, aż do 2021 r. wysokość wynagrodzenia zasadniczego stażystów powinna stopniowo wzrastać, a podwyższenie kwoty wynagrodzenia zasadniczego powinno nastąpić 1 lipca. W przypadku podwyżki, która ma nastąpić w tym roku, ustawodawca wskazał, że na 1 lipca 2018 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny podwyższa się o co najmniej 20 proc. kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika. Oznacza to, że lekarz stażysta, którego wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia 2018 r. wynosi 2249 zł, powinien 1 lipca 2018 r. otrzymać kolejną podwyżkę wynagrodzenia. Do obliczenia wysokości podwyżki należnej stażystom od 1 lipca 2018 r. powinno się przyjąć różnicę między kwotą docelowego najniższego wynagrodzenia stażysty (2847 zł) a kwotą wynagrodzenia zasadniczego stażysty z chwili poprzedzającej 1 lipca 2018 r. (czyli 2249 zł). Różnica ta wynosi 598 zł. Od tej kwoty należy obliczyć 20 proc. (119,6 zł) i o tyle zwiększyć wynagrodzenie zasadnicze stażystów od 1 lipca 2018 r. Naczelna Rada Lekarska podkreśla też, że treść aktualnie obowiązującej ustawy o płacach minimalnych nie daje podstaw, aby na poczet podwyżki zaliczyć kwoty wynagrodzenia przyznane w okresach wcześniejszych.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować