Podatek za wyjazd na konferencję

09 lutego 2018

Lekarze zapłacą podatek za udział w sponsorowanym wyjeździe na konferencję lub sympozjum. To nowa interpretacja organów podatkowych.

Dotychczas lekarze korzystający z oferty konferencyjnej lub szkoleniowej firm komercyjnych korzystali ze zwolnienia z podatku. Zmienia to jednak indywidualna interpretacja dotycząca jednej ze spółek oferujących tego typu usługi.
Jak podaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sprawa dotyczyła spółki, która zajmuje się marketingiem i reklamą produktów leczniczych. W ramach swojej działalności zaprasza lekarzy na konferencje i szkolenia. Spółka pokrywa koszty związane z podróżą i uczestnictwem przedstawicieli zawodów medycznych w różnego rodzaju wydarzeniach o charakterze naukowym (sympozjach, seminariach, zjazdach itp.) odbywających się zarówno na terytorium Polski, jak i poza nim. Ponoszenie wydatków przez spółkę odbywa się każdorazowo na podstawie odpowiedniej umowy sponsoringu.
Firma chciała potwierdzić, że może zastosować w tej sytuacji zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a i b ustawy o PIT. Na podstawie tych przepisów wolne od PIT są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika oraz osoby niebędącej pracownikiem, do wysokości diet i limitów za nocleg, określonych w rozporządzeniu ministra pracy.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że sponsorowany wyjazd to nieodpłatne świadczenie, od którego lekarze muszą zapłacić PIT na zasadach ogólnych. Spółki organizujące tego typu wydarzenia są zobowiązane do wystawienia informacji PIT-8c, na podstawie której lekarze rozliczą świadczenia w zeznaniu podatkowym.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować