Ze zdanym egzaminem, ale bez numeru dyplomu

12 lutego 2018

Po zmianie przepisów nie ma możliwości rzetelnej aktualizacji danych dotyczących kwalifikacji lekarzy w rejestrach okręgowych rad lekarskich.

Przepisy ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia zniosły obowiązek przekazywania kopii dyplomów specjalisty okręgowym radom lekarskim. Od 1 maja 2017 r. samorząd lekarski uzyskuje dostęp do wyników Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
Wcześniej dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) przekazywał kopię dyplomu specjalisty do właściwej dla lekarza okręgowej izby lekarskiej. To gwarantowało niezwłoczną aktualizację danych gromadzonych w rejestrach prowadzonych przez okręgowe rady lekarskie oraz Naczelnej Rady Lekarskiej. W ocenie samorządu lekarskiego udostępnienie jedynie wyników PES nie może zastąpić przekazywania kopii dyplomu okręgowym radom lekarskim, aby zapewnić rzetelność i aktualność danych gromadzonych w rejestrach. Na mocy obowiązujących przepisów przekazanie wyników PES następuje niezwłocznie, podczas gdy na wystawienie dyplomu specjalisty ustawa daje dyrektorowi CEM 30 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej od Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Więc w chwili udostępnienia wyników nie będzie jeszcze wystawiony dyplom specjalisty, nie będzie zatem znana data jego wystawienia ani numer dyplomu.
„Potrzeba posiadania aktualnych danych dotyczących kwalifikacji lekarzy i lekarzy dentystów jest oczywista i niezbędna, m.in. z punktu widzenia planowania potrzeb i kierunków rozwoju systemu ochrony zdrowia. Obecnie aktualność i rzetelność danych gromadzonych w rejestrach okręgowych rad lekarskich i Naczelnej Rady Lekarskiej jest zagrożona” – przestrzega Maciej Hamankiewicz i apeluje do ministra zdrowia o zmianę tych przepisów.
Rozwiązaniem opisanego problemu byłoby udostępnianie NRL lub bezpośrednio okręgowym radom lekarskim informacji zamieszczanych na wystawianych dyplomach specjalisty, tj. imienia i nazwiska, nr. PWZ, imienia i nazwiska kierownika specjalizacji, oceny z PES, daty uzyskania tytułu specjalisty oraz numeru i daty wystawienia dyplomu.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować