Kolejny głos za łączeniem dyżurów

06 marca 2018

Wprowadzenie łączonych dyżurów może rozwiązać problem braku lekarzy, ale tylko częściowo i nie wszędzie.

Zwolennikiem usprawnienia systemu organizacji podmiotów leczniczych, w tym systemu dyżurów, jest Rzecznik Praw Pacjenta.
– Należałoby rozważyć wszelkie opcje, które polepszą obecną sytuację, w tym wprowadzenie łączonych dyżurów w miejscach, gdzie takie rozwiązanie systemowe przyniosłoby pozytywne efekty – mówi podyplomie.pl Agnieszka Chmielewska z biura Rzecznika Praw Pacjenta.
Dodaje, że indywidualne decyzje dotyczące poszczególnych dziedzin medycyny oraz możliwość zwiększenia elastyczności w zarządzaniu przez kierownika podmiotu leczniczego powinny być poprzedzone szczegółową analizą, której efektem byłoby wypracowanie najlepszych rozwiązań. Jedną z koncepcji jest zmniejszenie liczby pacjentów znajdujących się pod opieką jednego lekarza.
– Warto by również stworzyć warunki do budowania systemu wsparcia lekarzy poprzez nowe zawody medyczne oraz wprowadzenie zawodu sekretarki medycznej.
Takie rozwiązanie funkcjonuje w innych krajach, np. brytyjski physician associate – kontynuuje Agnieszka Chmielewska.
Podkreśla też, że obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad podobnymi rozwiązaniami. Możliwe więc, że po wprowadzeniu zawodu sekretarki medycznej nastąpi
odciążenie personelu medycznego, dzięki czemu lekarz będzie mógł się skupić przede wszystkim na pacjencie.
Przypomnijmy, że przeciwko rozwiązaniu, w którym świadczeniodawca będzie mógł łączyć udzielanie świadczeń ambulatoryjnych z realizacją świadczeń udzielanych w trybie hospitalizacji lub hospitalizacji planowej w innych komórkach organizacyjnych, jest Naczelna Rada Lekarska. W ocenie samorządu lekarskiego wprowadzenie takiego rozwiązania w celu osiągnięcia oszczędności finansowych i kadrowych w podmiotach leczniczych będzie prowadziło do sytuacji, w których lekarze będą zmuszani do wykonywania pracy nie zawsze zgodnie ze swoimi umiejętnościami zawodowymi.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować