Lekarz dyskryminowany z powodu wieku?

12 marca 2018

Nie zmuszajmy starszych lekarzy do wystawiania wyłącznie e-recept

E-recepty nie tylko wyprą z użytku stare, poczciwe bloczki recept, ale pozbawią lekarzy w starszym wieku prawa do zapisywania leków dla siebie i członków rodziny – zgodnie protestują OZZL oraz samorząd lekarski.
Uchwalona w trybie przyspieszonym, bez konsultacji społecznych, 1 marca ustawa przewiduje, że z końcem 2025 roku nie będzie żadnej możliwości wystawiania papierowych recept. Leki będzie można przepisać wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
Według Krzysztofa Bukiela, prezesa OZZL, rząd wykazał się brakiem wyobraźni i empatii w stosunku do lekarzy starszej daty.
– Nie można zmuszać starszych osób do przejścia wyłącznie na system elektronicznych recept. To tak jakby np. kolej wprowadziła nagle sprzedaż biletów tylko przez internet. Efekt byłby taki, że wiele starszych osób przestałoby korzystać z pociągów. Tak samo będzie z e-receptami: część lekarzy przestanie je wystawiać, a przecież seniorzy mają do tego prawo – oburza się Krzysztof Bukiel.
Także prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w swej uchwale negatywnie oceniło zapisy ustawy, podkreślając, że pozbawi się znaczną liczbę lekarzy i lekarzy dentystów seniorów możliwości wystawienia recept dla siebie i osób najbliższych. Rada domaga się, aby możliwość wystawiania recept pro familiae i pro auctore w postaci papierowej nie była ograniczona żadną datą.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie oceniło także zapis podtrzymujący prawo Narodowego Funduszu Zdrowia do kontroli wszystkich recept, także tych, które nie są realizowane z wykorzystaniem środków publicznych.

ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować