Pytania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego będą jawne

27 marca 2018

Minister zdrowia chce zmienić zasady PES – dowiedział się podyplomie.pl.

Dobra wiadomość dla młodych lekarzy: pytania egzaminacyjne przestaną być niespodzianką, ponieważ będą pochodzić z ogólnodostępnej puli. Znajdzie się w niej 5 tys. pytań obejmujących cały obszar niezbędnej wiedzy z danej dziedziny.
Jak się dowiadujemy, zadanie opracowania pytań otrzymali konsultanci krajowi podczas niedawnego spotkania z ministrem zdrowia prof. Łukaszem Szumowskim.
Obecnie, zgodnie z art. 14a ust. 10b oraz art. 16r ust. 11c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Centrum Egzaminów Medycznych ujawnia treść pytań egzaminacyjnych po upływie 5 lat od przeprowadzenia danego Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.
Zapis ten od lat budził kontrowersje i był wielokrotnie oprotestowany przez lekarzy. Nadzieja na zmianę pojawiła się dwa lata temu, gdy Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy ustawy są niezgodne z konstytucją, gdyż naruszają prawo dostępu do informacji. Mimo takiego rozstrzygnięcia CEM nie zgadzało się na opublikowanie pytań. Dlaczego? Bo – jak argumentowali przedstawiciele tej instytucji – pytania często są ponownie wykorzystywane.
Propozycja Ministerstwa Zdrowia nawiązuje do systemu amerykańskiego i wydaje się w tej sytuacji salomonowym rozwiązaniem.
Jej zwolennikiem jest m.in. konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii prof. dr hab. med. Jarosław Kaźmierczak. Wraz z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym zamierza on jak najszybciej przygotować pytania z dziedziny kardiologii. – Pula na początek 3 tys., a docelowo 5 tys. pytań będzie gwarantowała, że lekarz opanował całe spektrum wiedzy – zapewnia. Mniejsza liczba pytań wiązałaby się z ryzykiem, że kandydaci wykują pytania na pamięć, a potem zapomną.
Zdaniem prof. Kaźmierczaka ważną częścią przygotowania pytań będzie ich weryfikacja, ponieważ dobrze skonstruowane muszą spełniać wiele kryteriów – m.in. muszą być precyzyjne i niezbyt złożone.
W ocenie konsultanta pytania będą gotowe jesienią, jednak bardziej realne jest, że pierwszy egzamin zgodnie z nowymi zasadami zostanie przeprowadzony w sesji wiosennej.
Podobne zadania otrzymali w ramach swoich ustawowych obowiązków konsultanci wszystkich, czyli obecnie ponad 70, specjalności lekarskich.

ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować