Sekretarka medyczna to kaprys, na który nie ma pieniędzy 

03 kwietnia 2018

Wszystko będzie zależało od tego, czy ten zawód zostanie uznany za medyczny.

To, że sekretarki medyczne są potrzebne w codziennej pracy lekarzy, nie budzi wątpliwości. Nie wiadomo jednak, czy znajdą się pieniądze, aby zachęcić do pracy na tym stanowisku.
Projekt wprowadzenia sekretarek medycznych na każdy oddział szpitalny może się nie udać z powodu proponowanych zmian ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia – wyższa płaca minimalna w szpitalach może nie objąć tego zawodu. Jeśli tak się stanie, będzie duży problem ze znalezieniem chętnych do wsparcia lekarzy w ich obecnych obowiązkach biurowych. Wszystko będzie zależało od tego, czy ten zawód zostanie uznany za medyczny.
Przypomnijmy, że w lutym br. do partnerów społecznych trafiło pismo wiceminister Józefy Szczurek-Żelazko wraz z materiałem roboczym dotyczącym propozycji zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Z dokumentu wynika, że nie wszyscy zatrudnieni w szpitalach mieliby zostać objęci nowymi regulacjami. Ważną zmianą jest rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy o pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, którymi w rozumieniu projektowanej ustawy są osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy.
Pod koniec marca zespół Rady Dialogu Społecznego po raz kolejny rozmawiał o projekcie dotyczącym minimalnych wynagrodzeń pracowników placówek leczniczych. Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko zapewniła, że w ciągu tygodnia Ministerstwo Zdrowia przedstawi stanowisko w sprawie dalszego procedowania.
Poinformowała też, że resort szczegółowo przeanalizował wszystkie propozycje strony społecznej. „Jednak prawda jest taka, że każda z tych propozycji to wielomiliardowe skutki dla budżetu państwa. Nie ma też zgody Ministerstwa Finansów, aby podejmować konkretne działania związane ze zmianami w ustawie w sprawie minimalnych wynagrodzeń pracowników medycznych” – powiedziała Józefa Szczurek-Żelazko cytowana przez PAP.
Dodała również, że można się zastanowić nad dalszym procedowaniem przedstawionego już projektu, który przewiduje m.in. ustalenie minimalnych wynagrodzeń dla części osób zatrudnionych w placówkach leczniczych, które mimo że nie są pracownikami medycznymi, wykonują pracę pozostającą w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować