Kompleksową opiekę czas zacząć

12 kwietnia 2018

NFZ zapowiada pilotaż opieki nad pacjentami z chorobą Parkinsona.

Od października lekarze będą mogli kierować pacjentów do pierwszych pilotażowych ośrodków koordynujących diagnostykę i leczenie pacjentów z chorobą Parkinsona – zapowiedział w środę (11 kwietnia) prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna.

Na konferencji z okazji Światowego Dnia Choroby Parkinsona przedstawiono raport na temat modelu kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona, przygotowany przez ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Z danych przedstawionych przez dr. n. med. Jakuba Gierczyńskiego z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia IZWOZ wynika, że w Polsce jest ok. 100 tys. osób cierpiących na chorobę Parkinsona. Niepokojąco rosną koszty pośrednie związane z opieką nad nimi. Mogą one być nawet dwa razy większe niż wydatki ponoszone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W 2016 roku koszty bezpośrednie związane z chorobą Parkinsona, ponoszone przez NFZ, wyniosły prawie 67 mln zł. ZUS wydał w tym okresie 50 mln zł na zwolnienia lekarskie i renty. Z kolei koszty utraty produktywności są wyliczane na 45-113 mln zł (w zależności od przyjętych parametrów oceny kapitału ludzkiego).

Wiceminister zdrowia Zbigniew Król przyznał, że koordynacja opieki w chorobach przewlekłych, takich jak choroba Parkinsona, pozostawia wiele do życzenia. To ma się zmienić.

Co zakłada projekt pilotażu, nad którym pracuje NFZ?

– Pacjent będzie miał swojego przewodnika w systemie ochrony zdrowia. Przewodnikiem tym ma być poradnia neurologiczna, a nie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

– Utworzone będą ośrodki neurologiczne koordynujące diagnostykę i leczenie choroby Parkinsona – nie wcześniej niż od 1 października 2018 roku. W tym terminie rozpocznie działalność kilka takich placówek, sukcesywnie tworzone będą kolejne.

– Opieka w zależności od zaawansowania i przebiegu choroby ma się odbywać na czterech poziomach.

Poziom I – podstawowa opieka zdrowotna. W przypadku objawów sugerujących podejrzenie choroby Parkinsona chory byłby kierowany do poradni neurologicznej.

Poziom II – poradnia neurologiczna. Celem byłoby potwierdzenie choroby i w zależności od zaawansowania skierowanie do poradni kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą Parkinsona.
Poziom III – poradnia kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą Parkinsona (KOS-CHP). Tam ustalany byłby indywidualny plan leczenia, w tym kwalifikacja do terapii infuzyjnych lub leczenia zabiegowego, rehabilitacja oraz opieka psychologiczna.

Poziom IV – poradnia neurologiczna. Tam KOS-CHP po zakończeniu leczenia przekazywałaby informacje dotyczące terapii i dalszego postępowania.

– Ze względu na brak neurologów znających się na tym schorzeniu (w Polsce jest ich 50-70) dla sfinansowania projektu konieczne będzie zwiększenie środków na opiekę medyczną w Polsce. 

Jak dodał prezes Jacyna, najważniejsze, żeby od czegoś zacząć.

ID