Minister zdrowia: prywatni i publiczni muszą mieć te same reguły gry

18 kwietnia 2018

Debata „Wspólnie dla zdrowia” początkiem głębokich zmian?  

Jeżeli oficjalnie dziś rozpoczęta narodowa debata o zdrowiu będzie owocna, można się spodziewać systemowych zmian w ochronie zdrowia.

Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski ogłosił dziś rozpoczęcie publicznej dyskusji mającej ustalić priorytety i cele działania, tak aby optymalnie wykorzystać zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia do zapowiadanych 6 proc. PKB. To powrót do punktu wyjścia i szukanie odpowiedzi na podstawowe pytania – jaka jest wizja celu ochrony zdrowia, jak go zmierzyć, jakie są oczekiwania i możliwości.

Na pytanie podyplomie.pl, czy planowana strategia przewiduje zmiany roli sektora prywatnego w systemie ochrony zdrowia, minister Szumowski odpowiedział, że ma on swoje miejsce, ale reguły gry muszą być dla wszystkich takie same. – Nie zawsze dotąd tak było. Rentowność prywatnych ośrodków była znacznie wyższa niż w przypadku podmiotów publicznych. Nie tylko dlatego, że były one zarządzane w taki lub inny sposób, ale dlatego, że podmioty prywatne świadczyły usługi tylko w wybranych dziedzinach – powiedział minister.

Podczas sześciu spotkań, poświęconych kolejno zasadom działania opieki zdrowotnej, finansom, własności, zarządzaniu i odpowiedzialności, kadrom, zdrowiu publicznemu, innowacjom oraz Społecznemu Programowi Zdrowie 2020+, zaplanowanych na najbliższych 14 miesięcy (ostatnie w czerwcu 2019 roku), eksperci będą szukać odpowiedzi na pytania, jak podzielić dodatkowe pieniądze, jak zapewnić społeczeństwu dobre zdrowie na jak najdłużej oraz, co najważniejsze, jaka jest odpowiedzialność państwa za zdrowie obywateli.

Celem debaty jest wypracowanie strategii rozwoju na kolejne 10 lat. Jeżeli inicjatywa zakończy się sukcesem, wydaje się, że możemy się spodziewać poważnych zmian systemowych. – Każdy z podjętych tematów będzie miał swoje grono ekspertów, których zadaniem będzie wskazanie priorytetów, które docelowo powinny przełożyć się na rekomendacje zmian w aktach prawnych, być może zmian w rozporządzeniach regulujących działanie wielu podmiotów – powiedziała podczas dzisiejszej konferencji w Ministerstwie Zdrowia dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, członkini Rady Programowej debaty „Wspólnie dla zdrowia”.

(foto: Ministerstwo Zdrowia)

AH