Grzywny za brak szczepień utrzymane

24 kwietnia 2018

Ministerstwo Zdrowia: zero tolerancji dla osób uchylających się od szczepienia dzieci.

Ministerstwo Zdrowia otrzymało już prawie 3,5 tys. zażaleń na decyzje grzywny od rodziców, którzy odmówili zaszczepienia dziecka, jednak pozostaje nieugięte. Jak informuje podyplomie.pl Krzysztof Jakubiak, dyrektor Biura Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia, po rozpatrzeniu zażaleń rodziców minister zdrowia:

1)      uchylił postanowienie organu egzekucyjnego w całości i umorzył postępowanie egzekucyjne – w czterech przypadkach (przyczyną były błędy zawarte w tytułach wykonawczych),

2)      uchylił postanowienie organu egzekucyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia – w 30 przypadkach (przyczyną były decyzje o nałożeniu niewspółmiernie wysokich grzywien),

3)      w pozostałych przypadkach zaskarżone postanowienia zostały utrzymane w mocy lub też postępowanie odwoławcze zostało umorzone ze względu na wcześniejsze umorzenie postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny.

Przypomnijmy, że w przypadku odmowy szczepienia dziecka najpierw służby sanitarne wysyłają rodzicom przypomnienia lub wezwania. Jeśli rodzic konsekwentnie odmawia, wojewoda może nałożyć grzywnę w celu przymuszenia rodziców do szczepień. Rodzic może złożyć na tę decyzję zażalenie do ministra zdrowia, w czym chętnie pomagają rodzicom organizacje antyszczepionkowe. Jeśli minister nie uchyli decyzji o grzywnie, rodzic może się jeszcze odwołać do sądu administracyjnego. Jednak nie wstrzymuje to postępowania egzekucyjnego, co oznacza, że jeśli rodzic nie zapłaci, odpowiednią kwotę wyegzekwuje komornik. W praktyce w poszczególnych województwach kwoty te wahają się od 100 zł do 5 tys. zł.

Jak podkreśla Krzysztof Jakubiak, nie jest prawdą rozpowszechniana informacja, że sądy administracyjne coraz częściej wydają orzeczenia o zmniejszeniu wysokości nałożonych grzywien. – Wojewódzki Sąd Administracyjny nie wydał ani jednego orzeczenia o uchyleniu postanowienia ministra zdrowia utrzymującego w mocy postanowienie organu egzekucyjnego o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia – informuje Jakubiak.

Jak dodaje, na razie MZ nie ma informacji na temat ewentualnego rozpatrywania skarg w sprawach związanych z obowiązkowymi szczepieniami w Polsce przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Podjęciem działań w tym kierunku grożą ruchy antyszczepionkowe.

Zapytaliśmy także, co resort robi, by motywować rodziców do szczepienia dzieci. Rzecznik Jakubiak wskazał na organizowane konferencje oraz ogólnopolską akcję „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”.

W 2017 roku obowiązkowych szczepień odmówiła rekordowa liczba ponad 30 tys. rodziców. W 2016 roku było ich 23,1 tys., w 2015 roku – 16,7 tys., a w 2014 roku – 12,6 tys.

ID