Orzekanie o zdolności do pracy – na jakich zasadach?

26 kwietnia 2018

Resort zdrowia chce, aby lekarze rodzinni orzekali o zdolności do pracy. Brak jednak konkretnych rozwiązań.

Jak zapowiedziało Ministerstwo Zdrowia, lekarze POZ mają przejąć od specjalistów medycyny pracy część kompetencji dotyczących orzekania o zdolności do pracy. Na razie brak jednak konkretnych rozwiązań organizacyjnych i finansowych.

Planuje się, że wkrótce lekarze rodzinni przejmą od specjalistów medycyny pracy obowiązki związane z przeprowadzeniem badań dopuszczających do pracy oraz obowiązki związane z badaniami okresowymi pracowników, gdy w ich środowisku pracy nie występuje poważne ryzyko dla zdrowia. Taki model opieki profilaktycznej funkcjonuje m.in. w Wielkiej Brytanii i w Holandii.

W ocenie dr Agnieszki Jankowskiej-Zduńczyk, konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej, działania profilaktyczne są wpisane w zawodowe kompetencje lekarzy POZ. Są oni gotowi do rozmów o nowoczesnej i skutecznej profilaktyce zdrowotnej osób pracujących.

Jak zaznacza, środowisko lekarskie nie mówi „nie” tym zmianom. Lekarze są gotowi do dyskusji mającej na celu poprawę efektów profilaktyki zdrowotnej pracowników. Istotne jednak będą szczegóły tych rozwiązań, w tym warunki organizacyjne i sposób finansowania nowych zadań, pozostających poza powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.  

„Merytorycznie specjaliści medycyny rodzinnej są przygotowani do realizacji zadań profilaktycznych w środowisku pracy. Problemem może się okazać pogodzenie tych zadań z codzienną pracą lekarską, związana z tym biurokracja oraz warunki finansowe” – przestrzega  dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk.

INK