Jak mądrze wydać pieniądze na zdrowie?

26 kwietnia 2018

„Ustawa 6 procent” to realne fundusze, które trzeba zagospodarować.

Czy potrzebna jest kolejna debata o zdrowiu? W czerwcu rozpocznie się narodowa debata na temat ochrony zdrowia. Jeśli nowe pomysły zostaną wypracowane w drodze konsensusu, to jest szansa, że kiedyś wejdą w życie.

Na temat zmian w ochronie zdrowia odbyło się już wiele debat. Czy potrzebna jest kolejna? Zdaniem dr Dobrawy Biadun, eksperta ds. zdrowia Konfederacji Lewiatan, jeżeli w międzyczasie będą wprowadzane zmiany w drodze konsensusu społecznego, to możemy się doczekać ciekawych konkluzji. Jeżeli natomiast, obok debaty, ministerstwo nadal będzie działało na zasadzie „dziel i rządź”, to niewiele się zmieni.

Prof. Piotr Czauderna uważa z kolei, że tym razem chodzi o coś innego – o nakreślenie czytelnego planu na przyszłość. Planu, który odpowie na liczne wyzwania i który będzie zgodny ze stopniem rozwoju ekonomicznego kraju.

Efektem debaty, która potrwa do połowy przyszłego roku, ma być określenie krótko- i długoterminowych kierunków zmian. W latach 2018-2024 zgodnie z „Ustawą 6 procent” na zdrowie zostanie przekazane ponad 830 mld zł. Dla porównania w latach 2008-2014 wydatki na ten cel wyniosły 465 mld zł.

 

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować