Asystent medyczny – za każdy jego błąd odpowie lekarz 

18 czerwca 2018

Odpowiedzialność za pracę asystentów medycznych w zakresie prowadzenia e-dokumentacji, w tym zwolnień, mają ponieść lekarze.

Nadal jest dużo wątpliwości dotyczących wykształcenia i uprawnień osób, które miałyby wykonywać zawód asystenta medycznego.

Przedstawiciele Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ) poruszyli temat zakresu kompetencji i odpowiedzialności asystentów medycznych.

Celem wprowadzenia tego zawodu jest m.in. zapewnienie wsparcia lekarzom w zakresie wystawienia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy na podstawie dokumentacji medycznej sporządzonej przez lekarza. Proponowany mechanizm zakłada, że lekarz jako osoba posiadająca fachową wiedzę medyczną skupi swoją aktywność na wykonaniu podstawowych czynności związanych z procedurami medycznymi (ocena stanu zdrowia i leczenie) oraz na orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym. Ostatni element, tj. wystawienie zaświadczenia lekarskiego, mógłby być wykonany przez osobę umocowaną przez lekarza – asystenta medycznego.

Do wystawiającego zaświadczenie lekarskie należy wskazanie osoby, która będzie wystawiać zaświadczenie w jego imieniu, również wszelka odpowiedzialność prawna z tym związana ma spoczywać na lekarzu. Dr Bożena Janicka, prezes PPOZ, w rozmowie z podyplomie.pl wskazuje wiele nieścisłości wynikających z treści tego projektu. 

– Zwróciliśmy uwagę m.in. na to, że będzie można drukować tzw. czyste egzemplarze, czyli jeśli lekarz będzie szedł na wizytę, to będzie mógł taki egzemplarz wydrukować za pomocą systemu elektronicznego, a asystent go wypełni. Z kolei asystent nie będzie mógł lekarzowi przygotować ani wygenerować takiego druku papierowego. Dlaczego? Podobno, by zapobiec wykorzystaniu formularza w niewłaściwy sposób. Ale jak asystent go wykorzysta niewłaściwie, nie mając pieczątki? Dużo więcej nadużyć mogłaby spowodować sama możliwość dostępu asystentów do bazy. Można przypuszczać, że jeśli ktoś będzie miał zamiar złamać prawo, to i tak za pomocą swojego loginu wejdzie do systemu – podkreśla dr Bożena Janicka.

Wątpliwości lekarzy budzi też funkcjonowanie asystenta medycznego w zakresie jego wykształcenia, uprawnień, a w szczególności finansowania. Poza tym rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do wystawiania zaświadczeń lekarskich spowoduje konieczność dostosowania systemów informatycznych ZUS.

Jak ten problem został rozwiązany w innych krajach, m.in. krajach członkowskich OECD/UE? Okazuje się, że prawo UE po prostu nie reguluje warunków wystawienia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy przez osobę inną niż lekarz, na podstawie dokumentacji medycznej sporządzonej przez lekarza.

 

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować