Im więcej papierkowej roboty, tym mniej bólu!

25 czerwca 2018

Obowiązek wypełniania karty mierzenia bólu – kolejny biurokratyczny wymóg uprzykrzy życie lekarzom.

Wprowadzenie Karty Oceny Nasilenia Bólu przewidziano w ministerialnym rozporządzeniu w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu. Projekt tego rozporządzenia jest na etapie konsultacji społecznych.

Planuje się, że karta będzie dołączana do dokumentacji medycznej. Resort zdrowia chce tym samym rozwiązać problem braku regulacji prawnych określających standard organizacyjny leczenia bólu.

Środowisko lekarskie negatywnie oceniło projekt. Uwagi lekarzy i świadczeniodawców zgłosiło Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ).

Jak podkreślają lekarze, z powodu przewlekłego bólu cierpi ok. 27 proc. populacji, a w odniesieniu do osób powyżej 65. r.ż. ten odsetek wynosi 55 proc. Ustawa o prawach pacjenta w art. 20 a zobowiązuje podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych „podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia”.

– Standard postępowania przeciwbólowego jest znany każdemu lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej. Jest on też w praktyce stosowany i przestrzegany w placówkach medycznych. Projektowane rozporządzenie tego standardu nie opisuje ani nie zmienia. Jedyne co wprowadza to obowiązek dokumentowania prowadzonej terapii nie w historii choroby pacjenta, lecz na Karcie Oceny Nasilenia Bólu. Będzie to dodatkowe, biurokratyczne obciążenie pracy zespołu podstawowej opieki zdrowotnej, co przy istniejących brakach kadrowych opiniować należy wysoce negatywnie – podaje PPOZ.

Lekarze dostrzegają potrzebę leczenia bólu, niemniej jednak rozwiązania i sposób wprowadzania nowego wymogu uważają za niedoprecyzowane. Wskazują m.in., że absurdalna byłaby sytuacja, w której Karta Oceny Nasilenia Bólu byłaby wypełniana w przypadku pacjenta skarżącego się na niewielki ból gardła w związku z przechodzonym przeziębieniem. Biorąc pod uwagę deficyty kadrowe, takie postępowanie nie jest możliwe w codziennej praktyce lekarza.

Wskazany kierunek zmian, który rozbudowuje biurokrację, nie wprowadza faktycznych regulacji dotyczących postępowania w określonym rodzaju bólu, a jednocześnie przesuwa leczenie bólu z wyższych etapów systemu do podstawowej opieki zdrowotnej z jednoczesnym brakiem wskazania sposobu finansowania tej zmiany w POZ.

Zaproponowane regulacje zostały opracowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Badania Bólu. Rozporządzenie zawiera wzór karty, która będzie uwzględniała m.in. informacje o nasileniu bólu, jego charakterze, lokalizacji, wpływie na jakość życia, lekach i ich skuteczności oraz skutkach ubocznych.

 

 

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować