Jak zgłosić odpady, gdy formularzy brak

29 czerwca 2018

Zamieszanie wokół bazy danych o odpadach

Nowelizacja ustawy o odpadach nakazała lekarzom i lekarzom dentystom prowadzącym praktyki lekarskie złożenie wniosku o wpis do rejestru bazy danych o odpadach (BDO).
Rejestr ten działa od 24 stycznia br. pod adresem www.bdo.mos.gov.pl i gromadzi informacje o podmiotach, które gospodarują odpadami, a więc także o praktykach lekarskich. W ten sposób Ministerstwo Środowiska chce walczyć z szarą strefą w gospodarce śmieciowej.
Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć do 24 lipca br. Jednak według Naczelnej Izby Lekarskiej problem w tym, że obowiązujące wzory formularzy rejestrowych nie zostały jeszcze dostosowane do znowelizowanej ustawy o odpadach – w Ministerstwie Środowiska trwają prace nad projektem nowego rozporządzenia ministra środowiska w sprawie wzorów formularza rejestrowego, aktualizacyjnego i formularza o wykreślenie z rejestru. W efekcie lekarz lub lekarz dentysta prowadzący praktykę może jedynie wypełnić Dział l formularza rejestrowego.
15 czerwca br. prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o przedłużenie terminu składania wniosków o wpis do rejestru, ale odpowiedzi wciąż brak.
Co więc powinni zrobić lekarze? Podczas gdy resort pracuje nad dostosowaniem formularzy do nowych przepisów, NIL proponuje, aby na początku lub końcu tego działu (np. pod podpisem) lekarz dodał adnotację, że jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą wytwarzającym odpady, obowiązanym do prowadzenia ewidencji. Wzory wniosków o wpis do rejestru oraz wzory oświadczeń są dostępne na stronach internetowych urzędów marszałkowskich.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować