Gdańsk: Nie jesteśmy antyszczepionkowi!

23 lipca 2018

Pomorskie czuje się skrzywdzone łatką najgorszego regionu pod względem szczepień.

– Nie jest łatwo policzyć osoby uchylające się. My to rzetelnie zrobiliśmy i sprawozdaliśmy liczbę zarówno niezaszczepionych dzieci, jak i osób uchylających się. Być może to zadziałało na naszą niekorzyść. Inni tych danych nie rozbili, następnie dane wrzucono do jednego worka i pomieszano – tłumaczy Obuchowska.

Jakie więc są szczegółowe wyliczenia? W województwie pomorskim obecnie (wg ewidencji na 30 czerwca br.) łącznie 3252 dzieci nie zostało zaszczepionych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych. Liczba ta obejmuje zarówno dzieci, które nie otrzymały żadnego szczepienia, jak i dzieci nieszczepione przeciwko konkretnym, wybranym chorobom (np. odra, świnka, różyczka).

Dodatkowo 325 osób, które przekroczyły 18. r.ż., nie zgłosiło się na obowiązkowe szczepienie przeciwko błonicy i tężcowi.

Liczba niezaszczepionych dzieci z roku na rok rośnie: 1844 – w grudniu 2015 roku, 2272 – w grudniu 2016 roku, 2931 – w grudniu 2017 roku.

„Poglądy antyszczepionkowe są coraz częściej artykułowane przez różne grupy społeczne, niezależnie od stopnia wykształcenia lub statusu materialnego. Wśród innych powodów unikania wykonywania obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych wymienić należy odrębność kulturową, religijną lub etniczną, wpływy środowisk propagujących medycynę alternatywną oraz coraz bardziej popularne prowadzenie stylu życia »w zgodzie z naturą«” – czytamy w opracowaniu przekazanym przez Annę Obuchowską.

Do osób uchylających się od obowiązku szczepień sanepid wysyła wezwania. Poza wzmianką o prawnych konsekwencjach odmowy szczepień podaje w nich podstawowe dane dotyczące korzyści wynikających ze szczepień oraz informacje o możliwych działaniach niepożądanych (w 2017 roku po otrzymaniu pism informacyjnych rodzice zaszczepili 130 dzieci). Rodzice, którzy mimo wezwania (do każdego osobno), nadal odmawiają szczepień dziecka, dostają upomnienie i pouczenie, że w przypadku dalszego uchylania się sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego (w 2017 roku po otrzymaniu upomnień rodzice zaszczepili 34 dzieci). Dalsze uchylanie się rodziców od obowiązku zaszczepienia dziecka skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego. W 2017 roku przygotowano 313 tytułów wykonawczych, w 2016 – 252, a w 2015 – 435, w pierwszym półroczu bieżącego roku – 149.

ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować