Nie przegap swojej podwyżki

24 lipca 2018

Bez oświadczenia dodatkowych pieniędzy nie będzie.

Tylko 14 dni będą mieli lekarze na złożenie oświadczenia, dzięki któremu wynagrodzenie za lipiec będzie uwzględniało rządową podwyżkę.

Lekarze chcący skorzystać z podwyżki wynagrodzeń podstawowych do 6750 zł brutto muszą złożyć odpowiednie oświadczenie w terminie do 14 dni od daty wejścia w życie ustawy przyjętej przez Senat o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dokument czeka na podpis prezydenta i w najbliższych dniach powinno to nastąpić.

Jak odpowiedziała Agata Filipkowska z kancelarii Lex Secure na pytanie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, przykładowo jeśli ustawa wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia 2018 roku, to w celu otrzymania podwyżki wynagrodzenia od dnia 1 lipca br. lekarze muszą złożyć oświadczenie do 14 sierpnia 2018 roku, że zobowiązują się wobec pracodawcy do nieudzielania odpłatnie „tożsamych świadczeń opieki zdrowotnej u innego świadczeniodawcy realizującego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, z wyłączeniem świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej i zakładach opieki długoterminowej”.

Ważne jest to, że skutki złożonego oświadczenia następują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia zobowiązania. W związku z okresem wakacyjnym warto śledzić ten temat, aby po powrocie z urlopu się nie okazało, że jest już po terminie.

Przypomnijmy, że choć wzrost płac lekarzy obowiązuje od 1 lipca, wypłata podwyżek będzie później – jako zaległe wynagrodzenie.

 

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować